Publicerat 17 oktober, 2013

Umeå2014 och det nordliga rummet

Det är inte bara i Umeå det händer saker under kulturhuvudstadsåret. För att tydligare kunna lyfta regionala evenemang släpper Umeå2014 därför en klickbar karta över det nordliga rummet.

Programmet för kulturhuvudstadsåret växer sig allt större, något som inte minst syns i evenemangskalendern. Samtidigt är engagemanget för 2014 stort också längre bort från Umeå. Regionala Umeå2014-kontor finns i Örnsköldsvik, Sundsvall, Piteå och Skellefteå. Många projekt både inför och under nästa år täcker dessutom stora geografiska områden.

För att bättre belysa den regionala dimensionen i kulturhuvudstadsåret släpper Umeå2014 nu en klickbar karta på Umeå2014-webben där besökaren kan se vad som händer utanför Umeå. Kartan återfinns under fliken Nordliga rummet.

– Att Umeå är Europas kulturhuvudstad är en nationell angelägenhet och något som vi kan vara stolta över i hela Norrland, ja i hela det nordliga rummet, säger Ola Kellgren, regionkulturchef i Västerbotten. Genom möjligheten att länka till webben hoppas jag att alla som planerar att besöka Umeå nästa år också skall passa på att se sig omkring i hela regionen.

Ökad delaktighet

Kartan gör det möjligt för regionala projekt att synas i ett större europeiskt sammanhang på Umeå2014-webben. Samtidigt får alla inblandade möjligheten att själva bestämma över vilka evenemang som ska visas upp och på vilket sätt.

Intresset för kartan från de regionala parterna har varit stort och kartan tros därför fyllas på med ytterligare klickbara regioner inom kort.

– Det här är ett nytt spännande webbkalendarium som ger en inblick i kulturen som sker i det nordliga rummet under 2014.  En ambition med detta upplägg är att det också långsiktigt efter kulturhuvudstadsåret 2014 möjliggör att synliggöra den samlade kulturen i det nordliga rummet, säger Albert Edman, chef för stadsutveckling och hållbarhetsfrågor på Umeå2014.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå2014 och det nordliga rummet