bloom_312

Publicerat 12 november, 2013

Blomsterfestival i kulturhuvudstaden

Umeå får en blomsterfestival under kulturhuvudstadsåret 2014. Den inleds den 11 juli och pågår fram till slutet av augusti. Huvudnumret blir en installation av en erkänd trädgårdskonstnär.

– Umeås parker och planteringar bidrar till kulturupplevelserna under 2014 och festivalen Bloom blir ännu en höjdpunkt som är tillgänglig för alla. En vacker stadsmiljö skapar trivsel och glädje hos Umeåborna, och ger ännu fler anledningar att besöka Umeå under kulturhuvudstadsåret, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Blomsterfestivalen består av ett antal programpunkter där huvudinstallationen kompletteras med mindre planteringar och gestaltningar. Det blir också ett seminarieprogram.

– Vi vill ge Umeåbor och besökare en förädlad upplevelse av sommar i Umeå. En mångfacetterad upplevelse av Umeås gröna tillgångar som bjuder på oväntade möten mellan olika kulturformer, överraskar och berikar. Med de här pengarna kan vi skapa extraordinära upplevelser, en satsning som annars inte varit möjlig att genomföra, säger Karin Isaksson, chef för Gator och parker, Umeå kommun.

Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har beslutat avsätta 600 000 kronor för genomförandet av blomsterfestivalen Bloom 2014, som ska arrangeras av Umeå kommun i samarbete med trädgårdsföreningar, fastighetsägare och andra aktörer i centrum.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Blomsterfestival i kulturhuvudstaden