Publicerat 12 november, 2013

Fler kulturhuvudstadsprojekt får pengar

Umeå2014 delfinansierar ett antal projekt med aktiviteter under kulturhuvudstadsåret; en satirisk teaterföreställning, konst i fyra av Umeås kyrkor, ett berättarprojekt i länets skolor, en utställning med österbottniska konstnärer samt ett stort teaterkalas för barn och unga.
– Flera av de här projekten riktar sig till barn och unga och har särskilt fokus på kreativitet och medskapande. De omsätter kulturhuvudstadsårets mål och kännetecken i praktiken på inspirerande sätt, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Teater med humor och samhällskritik
Profilteatern skapar en rapp och satirisk teaterföreställning på temat ”Kapitalism, konsumtion och girighet” med manus av serietecknarna Liv Strömquist och Sara Granér. Det blir 15 föreställningar i Umeå under oktober och november 2014, samt en regional turné. Det finns också planer på en utställning med tecknarnas verk.

Uppsättningen riktar sig främst till en ung publik och Profilteatern kommer att samarbeta med Midgårdsskolans estetiska program under repetitionerna. Profilteatern får 100 000 kronor från Umeå2014 till projektet. De söker även finansiering från Kulturrådet.

Kalas med ungas egna berättelser
Kulturcentrum för barn och unga arrangerar ett tio dagar långt teaterkalas i Hamnmagasinet och Broparken den 16-25 maj 2014. Det blir en scenisk folkfest där man vill fira att Umeås barn- och ungdomsteater fyller 40 år och skapa ett allkonstverk som förenar alla unga krafter till en sprudlande 2014-manifestation.

Temat är ”Sagor och berättelser” och festen ska omfatta 40 programpunkter. Det blir övervägande teaterföreställningar och scenkonstproduktioner, men även film, musik, bild, konst, graffiti, stickning, skating och parkour. 250 barn i åldern 9-15 år kommer att medverka på scenerna. Teaterkalaset får 100 000 kronor från Umeå2014 som delfinansiering.

Kyrkan tänder nya ljus
Fyren” handlar om att ge nutida konst och konstnärer en mer framträdande roll i Svenska kyrkans kulturarbete och är Umeå kyrkliga samfällighets projekt. I september 2014 kommer man att presentera nya konstverk på temat Ljus  i fyra av Umeås kyrkor. Två uppdrag ges regionalt, ett internationellt och ett till en samisk konstnär.

Umeå2014:s delfinansiering på 90 000 kronor är en mindre del i projektets totala budget. Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkans nationella nivå, är huvudfinansiär. Fyren är ett av flera projekt som Svenska kyrkan driver inför kulturhuvudstadsåret. Alla är till större del egenfinansierade och hälften av dem är riktade till barn och unga.

Elever moderniserar folksagor
I ”Det var en gång i Västerbotten / Once Upon a Time”  ska elever i årskurs 2-5 från klasser i Västerbotten, Umeåregionen och Riga i Lettland omvandla gamla västerbottniska, svenska och lettiska sägner med digitala verktyg till modern tid, till exempel film eller digitalt drama. Arbetena kommer att presenteras på en webbplats och kan sedan omarbetas av andra elever. Dessutom kommer en skådespelare anlitas för att berätta och spela in elevernas egna sägner och folksagor.

Projektet är ett samarbete med skolor i Västerbotten och Riga, Länsbiblioteket i Västerbotten, länskonstkonsulenten vid region Västerbotten samt Västerbottens museum. MediaCenter i Västerbottens län får 50 000 kronor från Umeå2014 för att delfinansiera projektet. Den största delen av finansieringen står de själva och Kulturrådet för.

Svensk-finsk kustkultur uppmärksammas på Holmön
Fyra konstnärer från Österbotten i Finland ställer ut på Holmöns båtmuseum mellan den 22 juni och mitten av augusti. Dessutom planeras en dansföreställning med Malviniemi Company, som ska genomföras i samband med vernissagen.

Redan sommaren 2013 var konstnärerna på inspirationsbesök på Holmön och de arbetar just nu med sina verk hemma i Finland. Tanken är att de nya konstverken verk ska placeras ut i museets befintliga utställning inomhus och/eller utomhus. Föreningen Båtmuseets vänner får 25 114 kronor från Umeå2014 som delfinansiering av projektet som kallas Konsten seglar in II.

Foto: Ryan Wiedmaier. Creative Commons: Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Fler kulturhuvudstadsprojekt får pengar