Publicerat 27 november, 2013

Nordiska författare på Pilgatan

Kulturföreningen Pilgatan gör en satsning på nordiska författare under kulturhuvudstadsåret. Det blir minst tre arrangemang med kända författare från Finland, Norge och Danmark. Föreningen får en kulturskjuts från Umeå2014 till projektet.

Under de bara fem år som kulturföreningen och bokcaféet Pilgatan funnits, har man hunnit bli en etablerad aktör med ett omfattande kulturprogram med författare och folkbildare från hela Sverige varje termin. Deras arrangemang är i princip alltid fullsatta. Inför kulturhuvudstadsåret vill de satsa ännu mer.

– Vi vill utveckla kultursamarbeten utanför Sveriges gränser och bjuda in minst tre författare eller folkbildare från våra nordiska grannländer under kulturhuvudstadsåret. Vi har redan kontakt med den finlandssvenske författaren Kjell Westö och bilderboksskaparen Stian Hole från Norge, säger Annika Edlund från kulturföreningen Pilgatan.

I projektet kommer man att samarbeta med bokförlag, studieförbund och andra aktörer. Kulturföreningen Pilgatan får 20 014 kronor från Umeå2014 som delfinansiering av projektet.

– Det kommer att bli intressanta möten och vi hoppas på en spännande dialog med publiken. Vi kommer även att bjuda in författare och bilderboksskapare som är aktiva i vår region, säger Annika Edlund.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Nordiska författare på Pilgatan