Publicerat 19 november, 2013

Nordiska kulturfonden stöttar nätverksmöte i Umeå

I samband med Festival Normal i Umeå juni 2014 arrangerar Teatercentrum Norr ett europeiskt nätverksmöte för professionella aktörer och organisationer inom scenkonstområdet. Nordiska kulturfonden har beviljat 200 000 danska kronor till arrangemanget.

Unlimited! European Off Network meeting är ett nätverksmöte och kompetensutveckling för professionella aktörer, administratörer och organisationer på det fria scenkonstområdet i Norden och Europa. Huvudtemat för Unlimited! är normkritiskt skapande över nationalitet, etnicitet, ålder, kön, kropp och själ. Unlimited! genomförs 5-8 juni 2014 i samband med och med stöd av Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå, Sverige, och i nära samarbete med Festival Normal, en tillgänglig scenkonstfestival som problematiserar föreställningar om vad som är ”normalt”.

Unlimited! erbjuder en plattform för fria professionella scenkonstaktörer att mötas, arbeta tillsammans och lära av varandra, med nya kontakter och samarbeten mellan nordiska och europeiska aktörer till följd.

Temat för Unlimited! är “Creating through a norm critical perspective” och syftar till att utforska och utveckla metoder och praxis för konstnärligt skapande bortom begränsande normer inom konst och samhälle. Ledmotiv för mötet är “Open source for open minds” och genomförs enligt principerna för Open Source, med metoder och format baserade på samarbeten, transparens och rapid prototyping. Mötesprogrammet vill inspirera och utmana, och varvar utvalda workshopledare och föreläsare med att erbjuda ett stort utrymme för spontana bidrag från alla deltagande på plats. Kunskap, erfarenheter och resultat kommer att dokumenteras och göras tillgängligt för både närvarande och icke närvarande genom delning och publicering via internet.

Unlimited! ska stimulera konstnärliga samarbeten på det fria scenkonstområdet. Det normkritiska temat ska understödja uppkomsten av andra sceniska uttryck, nya eller breddade publikgruper och samarbeten över samhällssektorer.

Unlimited! European Off Network meeting har blivit beviljade 200 000 danska kronor från Nordiska kulturfonden. Arrangörerna har även ansökt om medel från Statens Kulturråd.

Foto: Hilary Perkins. Creative Commons: Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Nordiska kulturfonden stöttar nätverksmöte i Umeå