konstprojekt_312

Publicerat 12 november, 2013

Samarbete med Riga och Björneborg placerar konstverk på Umeälven

Konstnärsduon SIMKA vill genomföra ett internationellt projekt med samarbetspartners i Riga, Lettland och Björneborg, Finland under 2014. I Umeå kommer ett konstverk att placeras på älven nedanför Broparken.

Konstverket består av flytande träd som placeras på livbojar ute på vattnet i juni, under ”växandets årstid”. De ställs centralt i de tre städerna och ska väcka tankar om vattnets och trädens styrka och värde. Elementen förenas på ett oväntat sätt och för en kamp med och mot varandra. När träden sedan bärgas i oktober, under ”skördandets årstid”, placeras de ut för att rota sig. Projektets olika moment dokumenteras och presenteras i en bok.

– Det ska bli spännande att följa hur det här internationella samarbetsprojektet utvecklas och se hur konstverken kommer hamna i blickfånget i de tre städerna. I Umeå kan konstverket också förstärka Blomsterfestivalen, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Konstnärerna riktar sig främst till unga människor på väg in i arbetslivet och seniorer som lämnat arbetslivet. En viktig del i projektet Baltic Sea – Floating Trunks är också workshops och seminarier kring teman som på olika sätt berör Östersjön.

SIMKA är Simon Häggbloms och Karin Linds gemensamma konstnärliga verksamhet med bildkonst, scenografi och landskapsarkitektur. De undersöker och skapar platser för mänsklig interaktion i fält mellan urbanitet och natur, fiktion och vanevärld.

Kulturhuvudstadsutskottet reserverar 500 000 kronor som delfinansiering till projektet, under förutsättning att det också får pengar från andra organisationer där man sökt finansiering.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Samarbete med Riga och Björneborg placerar konstverk på Umeälven