Publicerat 28 november, 2013

Swedbanks Tillväxtdagar till Umeå och Konstnärligt campus 2014

Den 21-23 maj 2014 arrangerar Swedbank Tillväxtdagarna i Umeå. De arrangeras för femte året i rad och är Swedbanks mötesplats för alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal, regional och nationell tillväxt, entreprenörskap, företagsamhet och ett hållbart samhälle genom långsiktiga lösningar. Under tre dagar möts näringslivsföreträdare, forskare, studenter, politiker och opinionsbildare i en rad seminarier, samtal och spontana möten på Konstnärligt campus i Umeå.

– Tillväxtdagarna är ett forum för möten mellan samhällets olika sektorer, syftet är att formulera svaren på de utmaningar vi står inför, säger Michael Wolf (bilden), VD och koncernchef för Swedbank. Jag ser fram emot att komma till Umeå, gläds över den breda medarrangörsgrupp vi har i ryggen, och hoppas att de här tre dagarna ska stimulera och inspirera på både kort och lång sikt.

– Vi är glada över att Umeå valts ut som värdstad till detta viktiga arrangemang. Tillväxtdagarna är en attraktiv mötesplats där nya idéer föds genom att människor möts och utbyter erfarenheter och tankar. I det mötet finns stor kraft, och jag kan inte tänka mig en bättre plats än Konstnärligt campus för dessa möten, säger Ulf Ejelöv, regionchef, Swedbank.

Programmet under Tillväxtdagarna i Umeå ska spegla den utveckling som norra Sverige genomgått de senaste åren och tydliggöra de utmaningar och de möjligheter som finns för att skapa en hållbar tillväxt. Bland seminarieämnena märks basnäringarnas framtid och betydelse för Sverige, strukturomvandlingen och de kreativa näringarnas möjligheter och betydelse för fortsatt tillväxt, kulturens roll i samhället, universitetens roll i tillväxtskapandet, de demografiska utmaningarna och urbaniseringen, energiförsörjning för tillväxt, infrastrukturens koppling till tillväxt, kompetensförsörjningsfrågor, ungas väg in på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, och det ekonomiska läget i världen och Sverige inför supervalåret 2014.

Tillväxtdagarnas officiella hemsida: www.tillvaxtdagarna.se

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Swedbanks Tillväxtdagar till Umeå och Konstnärligt campus 2014