Publicerat 19 november, 2013

Umeå ska bli evenemangscentrum

Umeå kommun satsar totalt 9 milj kr under 2014–2016 i en central evenemangsbudget. Målet är att göra Umeå till en av Sveriges fem bästa evenemangsstäder senast 2020.

Medlen tillförs Visit Umeå AB, som etablerades under 2012. Verksamheten är indelad i fyra olika verksamhetsområden; möten och konferenser, evenemang, privatturism och handel/centrumutveckling. Bolaget ägs till 36 % vardera av Destinations Umeå Ekonomisk Förening och Umeå C, och till 28 % av Umeå kommun via Umeå Kommunföretag.

Visit Umeå AB:s ska samordna och effektivisera utvecklingsinsatser för besöksnäringen med fokus på marknadsföring och försäljning av destinationen Umeå. Målet är att till år 2020 fördubbla omsättningen i besöksnäringen från dagens 1 miljard kr till 2 miljarder årligen och gå från 800 till 1 600 sysselsatta.

Prioriterade evenemang
Siktet är inställt på att bland annat värva nya evenemang, utveckla befintliga evenemang och utöka paketering och marknadsföring/säljaktiviteter. Visit Umeå AB har tillsammans med kommunen, besöksnäringen och olika arrangörer utarbetat en plattform för vilka temaområden och storlekar på evenemang Umeå skall prioritera.

– Vi är övertygade om att evenemangsbudgeten kommer att användas på ett samordnat och effektivt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Lika mycket från näringslivet
– De medel vi tillför ska vässa Umeå som evenemangsstad och därmed ge mycket tillbaka i form av ett uppsving för besöksnäringen och ökade skatteintäkter, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Näringslivet förväntas via sponsorinsatser satsa lika mycket som Umeå kommun för att genomföra de olika evenemangen. Dessutom kommer kommunens Näringslivsservice, precis som tidigare, att årligen avsätta omkring 1 milj kr i sin utvecklingsbudget för olika evenemang.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå ska bli evenemangscentrum