Publicerat 11 november, 2013

Umeå2014 nu som app

En Umeå2014-app ska göra det lättare för besökarna i Umeå att se vilka evenemang under kulturhuvudstadsåret som sker just i dag och hur de hittar dit.

Evenemangskalendern på umea2014.se fylls ständigt på med nya aktiviteter och det borgar för ett riktigt spännande kulturhuvudstadsår. Nu blir det enklare att ta del av det rika kulturutbudet i Umeå tack vare en ny app för mobila enheter som tagits fram av den Skellefteåbaserade webbyrån North Kingdom och deras underleverantör Frostware. North Kingdom ligger även bakom Umeå2014-webbplatsen.

– Som ett komplement till webben för Umeå2014 och mobilversionen av sajten ville vi skapa en app för en smidigare och mer direkt kontakt med aktuell programinformation och sociala flöden ”i nuet”. Appen gör det enklare för användare att bidra och följa inlägg under pågående evenemang. Den ger också enkel och lättillgänglig information kring vad, när och var, saker händer just nu, säger Nils Arvidsson, art director på webbyrån North Kingdom.

Här och nu
Appen är i grunden en kalender med fokus på här och nu, där evenemangsinformation hämtas direkt från umea2014.se. Användaren kan på en karta se var evenemanget äger rum, men också se var dagens övriga evenemang är utplacerade. Appen ska däremot inte ersätta webben.

­– Den som vill veta mer om själva kulturhuvudstadsåret, vilka projekt som finns och hur det aktivt går att engagera sig i programåret ska fortfarande besöka vår webbplats. Där hittar du också i fortsättningen den mest uppdaterade informationen om Umeå2014, säger Elisabeth Lind, kommunikationschef på Umeå2014.

En extra funktion i appen är inbyggda genvägar för att enkelt dela upplevelser från ett specifikt evenemang med andra via Facebook, Twitter och Instagram. På så sätt kan bilder och tweets kopplade till evenemanget visas i ett flöde direkt i appen eller på umea2014.se under fliken Tillbakablickar. Funktionen gör att besökare själva skapar en levande dokumentation av hela programåret.

Appen Umea2014 är gratis att hämta hem och finns på Google Play och AppStore.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå2014 nu som app