Publicerat 21 november, 2013

Unga blåser liv i jojken

Projektet Russooh vuölieb – Väck upp jojken får 650 000 kronor i bidrag av Statens musikverk.
– Det är ett efterlängtat besked och det känns verkligen jätteroligt att arbetet nu kan dra igång på allvar, säger Michael Lindblad, ordförande i Såhkie/Umeå sameförening.

I korthet är projektet ett utforskande konstnärligt arbete där jojkare/mentorer från olika delar i Sápmi stödjer yngre jojkartister att konstnärligt nytolka gamla jojker. Resultatet blir en unik jojkkonsert under Umeå2014.

De första delarna av projektet handlar om utbildning och utforskande, där gamla jojkarkiv från stora delar av Sápmi inom Norden genomsöks efter bortglömda jojkar. Därefter kommer 20-25 yngre jojkare från olika delar av Sápmi via stöd från mentorer att nytolka de gamla jojkarna och i slutändan framföra dessa under kulturhuvudstadsåret 2014.

Bidraget från Statens musikverk på 650 000 kronor innebär att projektet nu kan ta fart rejält.

100 år gamla jojkar
– Vi längtar redan till konserten den lördag 30 augusti som avslutar projektet, men som även inleder årstiden Tjakttjagiessie under kulturhuvudstadsåret. Det kommer att bli en enorm jojkkonsert med jojkar som legat i arkiv i över hundra år, och vissa av dem har aldrig tidigare framförts, berättar Michael Lindblad, ordförande i Såhkie/Umeå sameförening.

Konserten kommer också att spelas in och dokumenteras med hjälp av Sameradion.

Sedan tidigare har kulturhuvudstadsutskottet beviljat Umeå sameförening 100 000 kr till projektet under 2013 och reserverat ytterligare 100 000 kr till projektet under 2014.

Foto: Daisy.Chain, CreativeCommons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Unga blåser liv i jojken