Publicerat 27 december, 2013

Barnens framtid tar plats

Framtidsutställningen Fair City är ett resultat av 1000 skolbarns idéer förverkligade av professionella konstnärer. Under kulturhuvudstadsårets invigningshelg presenteras resultatet i form av nio röda stugor utanför stadsbiblioteket.

På många håll arbetas det för fullt inför kulturhuvudstadsårets invigningshelg. Ett av många projekt som nu går in i slutskedet är Kulturverkets Fair City, där 45 skolklasser i nio av Umeås stadsdelar fått vara med och beskriva framtidens stad. Barnens idéer har sammanställts i olika teman och tolkats av en grupp professionella konstnärer.

Resultatet av jätteprojektet blir nio stycken stugor, eller paviljonger, i trä. Inledningsvis kommer de att stå uppställda längs Rådhusesplanaden från och med 31 januari 2014. Där lär de definitivt synas.

– Det kommer att bli som en liten stad där på esplanaden, säger en entusiastisk Beatrice Hammar som är administrativ chef på Kulturverket under en rundvandring i den lagerlokal där paviljongerna byggs upp.

Utvecklar barnens idéer
Innehållet i paviljongerna bygger alltså på barnens tankar om framtiden inom olika temaområden. De har exempelvis spekulerat i hur framtidens resande kommer att se ut, eller hur vi kommunicerar med varandra i framtiden.

Tankarna har sedan förvaltats av olika professionella konstnärer, allt från designers till musiker, som gestaltat det här på olika sätt inuti de nio paviljongerna. På utsidan har dessutom konstnären Frida Hammar målat sin tolkning av varje tema.

Förutom skyltar med kortare informationstexter får varje paviljong en egen qr-kod som leder den nyfikne vidare till Kulturverkets webbplats där det går läsa mer om bakgrunden och ta del av barnens grundtankar kring sina temaområden.

Efter den inledande tvåveckorsperioden på Rådhusesplanaden kommer paviljongerna att flytta runt i Umeå under hela 2014, just för att sprida barnens framtidsvisioner till så många som möjligt.

faircityrep2
Fair City-paviljongerna fylls på med innehåll av olika slag, både på in- och utsidan.

Sponsrar ett tema
En förutsättning för att det här stora projektet kunnat bli verklighet är att företag gått in och sponsrat var sin paviljong, eller tema. Men sponsorerna har inte nödvändigtvis valt att stödja ”rätt” tema. Exempelvis har Bostaden valt paviljongen med temat energi, snarare än boende som man kanske skulle ha kunnat förvänta sig i första hand.

Varför just energi?

– Jag ser tydliga samband mellan energitemat och vår verksamhet, så som att minska energiförbrukningen, använda mer solenergi och utveckla hållbart boende, säger Bostadens vd Ann-Sofi Tapani.

Varför har ni valt att gå in som sponsor?

– Det är viktigt att barnens perspektiv får komma fram och jag tycker det är oerhört spännande att få blicka in i framtiden genom ögonen på våra barn. Jag tror också att lärandet stimulerar till något mer, särskilt när man får arbeta praktiskt och använda alla sina sinnen. Kopplingen mellan barn och de professionella aktörerna är bra och det konkreta slutresultatet är något som både barnen och betraktaren kan ta del av, säger Ann-Sofi Tapani.

Fair City har premiär under kulturhuvudstadsårets invigningshelg som drar igång den 31 januari 2014.

annsofi
Ann-Sofi Tapani, vd för Bostaden gillar samarbetet mellan proffsen och ungdomarna.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Barnens framtid tar plats