pengar201312

Publicerat 9 december, 2013

Dags att söka stipendier

Region Västerbottens kulturstipendier riktas till konsthantverk och muntligt berättande. Med anledning av kulturhuvudstadsåret 2014 ökas stipendiesumman till 75 000 kronor för respektive område.

Muntligt berättande är prioriterat då det sammanfaller med finalerna av Region Västerbottens berättarprojekt Västerbotten – Berättarnas län och Västerbottensteaterns projekt Europas ledande berättarteater.

– Under 2014 tar det muntliga berättandet plats i olika former, bland annat möts den europeiska berättarorganisationen FEST Federation of European Storytellers under tre dagar i början av juni i Skellefteå, Malå och Umeå. Konsthantverk är prioriterat därför att inriktningen tidigare haft få sökande och ett område som vi tror kan utvecklas ytterligare, berättar Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten.

Region Västerbottens kulturstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län. Under en försöksperiod de närmaste tre åren kommer antalet sökbara kulturella områden begränsas till två, för år 2014 är aktuella områden konsthantverk och berättande. dessutom höjs summan till 75 000 kronor för respektive kulturområde.

Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonstområdet. Bildkonststipendiet delas ut till sökande som är yrkesverksam i Västerbottens län. Med anledning av det förestående Kulturhuvudstadsåret höjs summan på bildkonststipendiet till 150 000 kronor.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

Mer information

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Dags att söka stipendier