manmustdanceblue_312

Publicerat 3 december, 2013

Gränsöverskridande samisk danskonst

Den samiska extasdansen och stavdansen i Kompani Nomad möter nordamerikanska indianer och dansare från Norge, Polen och Portugal. I denna multidansproduktion, som är ett konstnärligt pionjärarbete, sammanförs dansare via ny teknik och metodik. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott beviljar projektet 270 000 kronor.

Kompani Nomad är en av få företrädare för den samiska fria scenkonsten. En fri dansgrupp som verkar gränsöverskridande inom den samiska och den svenska kulturen. Artistic Director/Koreograf Ola Stinnerbom har sina samiska rötter i Vilhelminaområdet. Genom hans forskning har den gamla sanningen om att samerna aldrig dansat omkullkastats.

Ett av Kompani Nomads största problem genom åren har varit att hitta samiska ungdomar som vill dansa och lära sig de särskilda danstekniker som krävs för att föra Ola Stinnerboms koreografiska arv vidare.

– Tack vare stödet från Umeå2014 blir det nu möjligt att binda ihop urfolk och andra folk. För publiken betyder det att de får möta den samiska dansen tolkad av både professionella och amatörer från olika länder och världsdelar. Vi hoppas också att dansföreställningen ska inspirera samiska barn och ungdomar och göra dem nyfikna, så att de själva vill dansa. Vi kommer därför att bjuda in sameskolor att vara med i projektet, säger Birgitta Stålnert, Creative Director, Kompani Nomad.

I Man Must Dance används streamad videoteknik på internet. Målet är att undersöka hur ny teknik kan utnyttjas i konstnärligt sammanhang. Resultatet blir en dansföreställning med dansare/musiker på scenen, men även artister/dansare som medverkar på länk. Premiär på dansföreställningen sker i Vilhelmina, preliminärt den 10 oktober 2014. Föreställningen visas i Umeå , preliminärt 13-15 november och går sedan på turné.

Man Must Dance är ett angeläget och nyskapande internationellt samarbetsprojekt. Den nya tekniken öppnar för nya samarbeten och bidrar till långsiktighet och tillgänglighet, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Foto: Ryan Harbert. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) /Beskuren.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Gränsöverskridande samisk danskonst