obbbolloaabbrrroonmnmn2

Publicerat 19 december, 2013

Kulturhuvudstadsåret gör avtryck i Holmsund-Obbola

I kommundelen Holmsund-Obbola kommer kulturhuvudstadsåret att synas många aktiviteter som ingår i programmet. Dockteater, läs- och skrivprojekt för barn och unga, konstprojekt och Sveriges största surströmmingsfest är bara några av alla de aktiviteter som väntas under 2014. 

– Det är jättekul att vi ser tydliga avtryck av kulturhuvudstadsåret i kommundelen. Det finns potential att få med ännu fler aktiviteter i programmet också, som till exempel Skärgårdscamp och jubiléet av Obbolabron (bilden), säger Beatrice Årebrand (S), ordförande i kommundelsnämnden.

Det kommer också att placeras ut ett stort kulturhuvudstadshjärta i kommundelen som en fysisk markering på kulturhuvudstadsårets intåg.

Fair City – hur ser Holmsund ut i framtiden?
Fair City är ett projekt där tusen barn och unga fantiserar om framtiden utifrån ett särskilt framtidstema, till exempel vatten, barns rätt, energi eller kommunikation. Ungdomarnas idéer tolkas och visualieraras av professionella konstnärer och kulturarbetare. Umeås olika stadsdelar presenteras sedan i form av små paviljonger som under 2014 kommer att placeras ut runt om i Umeå. Tre av dem placeras i Umeås kommundelar.

Exempel på andra aktiviteter som du kan se i Holmsund-Obbola under 2014:

  • Dockteater Månstjärnan – dockteater som turnerar i kommunala skolor.
  • Kultur i Skärgården – Holmsund-Obbola kulturförening anordnar olika aktiviteter så som vårvernissage, körarrangemang, fotoutställning, författaraftnar, veteranbilsutställning och Sveriges största surströmmingsfest.
  • Give Me Five – läsprojekt för 5-åringar
  • Det var en gång i Västerbotten – elever i årskurs 2-5 från klasser i Västerbotten, Umeåregionen och Riga i Lettland ska omvandla gamla västerbottniska, svenska och lettiska sägner med digitala verktyg till modern tid, till exempel film eller digitalt drama.
  • Backenfestivalen goes Obbola – Backenfestivalen iscensätts på Obbola Folkets Hus.
  • Fyren – konstprojekt på temat ”närvaro-frånvaro av ljus”, sett ur ett existentiellt perspektiv, där ett större ljuskonstverk/installation speglas i fem mindre.
  • 2014 nya Västerbottensförfattare – 2000 barn och unga får möjlighet att skriva och ge ut en bok.
comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Kulturhuvudstadsåret gör avtryck i Holmsund-Obbola