Publicerat 30 december, 2013

Lyckönskningar från EU

I ett pressmeddelande från Europeiska kommissionen önskar Androulla Vassiliou, kulturkommissionär, Umeå och Riga lycka till inför kulturhuvudstadsåret 2014.

– Umeå och Riga har förberett sig sedan de utsågs till Europeiska kulturhuvudstäder och invigningshelgerna kommer att bli startpunkten för ett år fyllt av kulturella evenemang, säger Androulla Vassiliou, EU:s kulturkommissionär. Evenemangen riktar sig inte bara till människorna som bor i städerna eller i dess närhet utan också till mer långväga besökare. EU har i nästan 30 år utsett europeiska kulturhuvudstäder och evenemangen har alltid varit väldigt framgångsrika. De städer som utses ges en unik möjlighet att göra det bästa av de kulturella möjligheter som finns och att främja långsiktig utveckling. Att utses till kulturhuvudstad har också en enorm betydelse för turismen och det skapar nya jobb och återväxt. Jag önskar båda de europeiska kulturhuvudstäderna 2014 lycka till.

Läs hela pressmeddelandet här

Foto: Arild Vågen. Creative Commons: Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) / Något beskuren.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Lyckönskningar från EU