slojdif_312

Publicerat 3 december, 2013

Projektet Next Level Craft förnyar slöjdandet

Next Level Craft är en nyskapande slöjdmanifestation med WOW-faktor där slöjd från norra Sverige möter konst och konsthantverk i samtid och framtid. Syftet är även att ”slöjdifiera” samhället. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott beviljar en miljon kronor till projektet.

Via utställningen, Next Level Craft, på Västerbottens museum 13 juni – 21 september 2014 och programkonceptet Sloydify Society, som utarbetas tillsammans med HDK och Konstfack, vill samtliga länshemslöjdskonsulenter i de fyra nordliga länen visa på ett ”levande slöjdlandskap i norr”.

Konstnärlig ledare och utställningsformgivare för utställningen Next Level Craft är konstnären Aia Judes, vars haute couture skor och väskor i näver gjorde succé på Liljevalchs under Hemslöjdens jubileumsutställning 2012. Aia Judes kommer att arbeta nära slöjdare i de norra länen för att ta fram unika slöjdföremål och miljöer. Utgångspunkten är modernt slöjdande med rötter i traditionella tekniker.

Sloydify Society ser dagens ljus under Umeå2014. I samarbete med Institute for Strategic Sloyd och professor Otto von Busch professor i design, utvecklar länshemslöjdskonsulenterna i norr denna programverksamhet med sikte på att visa hur angelägen slöjden är i vårt moderna samhälle. Programarbetet ska resultera i framåtblickande metoder, samarbetsformer och partners för länshemslöjdskonsulenternas fortsatta arbete i länen.

Via Sloydify Society ”slöjdifieras” samhället med de värden som slöjden står för: livslångt lärande, att göra saker tillsammans över generations- och åldersgränser, att hålla kulturarvet levande samt utvecklas i samtiden, att fylla mänskliga behov och ge livet mening. Länshemslöjdskonsulenterna hoppas på ett vitalt samarbete med kommunerna där stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadskontor, skolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg och många fler involveras.

– Detta kommer att bli fantastiskt! Hela hemslöjdsrörelsen i norra Sverige möter konstnärer, konsthantverkare och slöjdare i en lustfylld cross-over utställning och vi kommer att nå ut på nytt sätt i samhället, säger Mats Pallin, länshemslöjdskonsulent, Västerbottens läns hemslöjdsförening.

– Projektet utmanar och revitaliserar slöjdandet. Genom samarbetet mellan slöjdkonsulenterna i de norra länen får projektet stor spridning och lång livslängd, säger Marie-Louise Rönnmark, kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

Foto: Vilseskogen. Creative Commons: Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) / Beskuren.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Projektet Next Level Craft förnyar slöjdandet