Publicerat 19 december, 2013

Slöjden i norr flyttar fram positionerna

Fyra norrlän tar täten för att främja samhällets slöjdutveckling med en gemensam storsatsning under Umeå2014 – Europas kulturhuvudstadsår. Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott har stöttat projektet med en miljon kronor och även Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor bidrar med sammanlagt 750 000 kronor i projektbidrag.

Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrlands län samarbetar kring detta slöjdevent som på olika sätt ska komma länsinvånare och tillresande tillgodo under 2014 och 2015. Projektet består av två delar – dels den nymodiga utställning Next Level Craft som visas på Västerbottens museum sommaren 2014, som därefter kommer att turnera i norrlänen under 2014-2015. Dels programkonceptet Sloydify Society som ska svara mot samhällsbehov genom att utveckla produkter och tjänster som även kan ge försörjning åt slöjdare.

– Detta kommer att bli fantastiskt! Hela hemslöjdsrörelsen i norra Sverige möter konstnärer, konsthantverkare och slöjdare i en lustfylld crossover-utställning och vi kommer att nå ut på nytt sätt i samhället, säger Mats Pallin, länshemslöjdskonsulent, Västerbottens läns hemslöjdsförening.

Samhällsnyttig slöjd
Programverksamheten Sloydify Society undersöker slöjdens möjligheter att utveckla samhällsnyttiga tjänster för till exempel glesbygd, åldrande och regional utveckling. Denna del av programmet utarbetas i samarbete med Otto von Busch, professor i design på Konstfack (Stockholm) och Helena Hansson, designstrateg och doktorand vid HDK/Högskolan för Design och konsthantverk (Göteborg).

Dagens moderna samhälle behöver de värden som slöjden står för: livslångt lärande, att göra saker tillsammans över generations- och åldersgränser, att hålla kulturarvet levande samt utvecklas i samtiden, att fylla mänskliga behov och ge livet mening. Länshemslöjdskonsulenterna hoppas på ett vitalt samarbete med kommunerna där stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadskontor, skolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg och många fler involveras.

Ett exempel på ett samhällsnyttigt slöjdprojekt skulle kunna vara ”Tippslöjd” – ett design- och slöjdkontor som öppnas på den lokala soptippen där slöjdare, designstudenter, amatörer och Samhall samarbetar med att bygga om material från tippen till säljbara slöjdföremål.

– Det är lätt att glömma att slöjden är en samhällstillvänd verksamhet och inte bara en individuell aktivitet, förklarar professor Otto von Busch. Slöjd är ett sätt att tala om och till den värld vi lever i, och samtidigt gripa in i den på ett konstruktivt sätt. Det vi kallar samhällsslöjd är att aktivt delta i dagens gemensamma samhällsprocesser genom slöjdens olika tekniker. Programverksamheten handlar om kopplingar mellan slöjdare, civilsamhälle och aktuella samhällsfrågor och hur vi kan vara med och påverka vår omvärld med vårt handarbete.

Tänjer på gränserna
Konstnärlig ledare för utställningen Next Level Craft är konstnären Aia Jüdes, vars haute couture-skor och väskor i näver gjorde succé på Liljevalchs under Hemslöjdens jubileumsutställning 2012. Aia Jüdes kommer att arbeta nära slöjdare i de norra länen för att ta fram unika slöjdföremål och miljöer. Utgångspunkten är modernt slöjdande med rötter i traditionella tekniker.

– Det här projektet är en riktigt häftig utmaning och en fantastisk möjlighet att tänja på gränserna för den samtida slöjden! Genom en serie annorlunda, gränsöverskridande samarbeten tar vi fram nya objekt med hjälp av nutida uttryck som dans, musik, street art, film och high fashion, berättar Aia Jüdes. Vi släpper loss fantasin, experimenterar, korsbefruktar och tar ut svängarna i helt nya banor för att sätta maximalt med stjärnglans på våra slöjdtraditioner!

Västerbotten och Norrbottens läns landsting stöttar projektet med 200 000 kr vardera under 2014.

– Slöjden jobbar med viktiga värden för samhället – hållbar utveckling ur ett socialt och kulturellt perspektiv, säger Elisabeth Lax, kultur- och utbildningschef på landstinget i Norrbottens län.

Projektet är ett unikt samarbete mellan länshemslöjdskonsulenterna i Region Västerbotten/Västerbottens läns hemslöjdsförning, Regionförbundet Jämtland, Murberget/Västernorrlands länsmuseum och Norrbottens läns landsting/Division Kultur och utbildning.

– Projektet kommer att bilda skola för hemslöjdsverksamheten i Sverige och drivs helt i enlighet med kultursamverkansmodellens intentioner vad gäller samarbete mellan olika kulturområden och nya samarbetspartners. Det är precis den inriktning vi vill att slöjden skall ha, säger Friedrike Roedenbeck, kanslichef på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Bilden: Christian no 1, Näver Say Näver, © Aia Jüdes

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Slöjden i norr flyttar fram positionerna