Publicerat 24 februari, 2014

Personliga visningar av Leonor Fini-utställningen

Utställningen Leonor Fini / Pourquoi pas? är en av Bildmuseets stora satsningar i samarbete med Umeå2014. Den pågår till 11 maj 2014 och under utställningsperioden arrangeras flera guidade visningar med inbjudna experter.

Leonor Fini (1907-1996) var en uppmärksammad konstnär och personlighet i europeiskt kulturliv under mitten av 1900-talet. Hon rörde sig i surrealistkretsar och hennes konstnärskap utmanade genom att ifrågasätta gränser mellan kvinnligt och manligt, myt och verklighet, medvetenhet och det omedvetna. Fini gick demonstrativt sin egen väg.

Leonor Finis mångsidiga konstnärskap visas för första gången i Norden på Bildmuseet och man har lånat in verk från hela världen, främst från privata ägare. I utställningen visas målningar, teckningar, bokillustrationer, möbler, masker, text, film och kostymskisser för teater och opera.

Till utställningen har Bildmuseet också bjudit in svenska och internationella gäster att ge personliga visningar av utställningen utifrån sina olika perspektiv. Bland finns konstvetare, en genusvetare, en historiker, en bokförläggare och pedagoger.

Konst- och modevetaren Andrea Kollnitz, Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet, ger en personlig visning under rubriken Själviscensättningar söndag 9 mars klockan 14:00 – 15:00.

Söndag 23 mars klockan 14:00 – 15:00 guidar Cecilia Andersson, museiintendent vid Bildmuseet och en av kuratorerna för utställningen.

Daniel Birnbaum och Ann-Sofi Noring, överintendent respektive vice museichef vid Moderna Museet i Stockholm, ger tillsammans en visning söndag 13 april klockan 14:00 – 15:00.

Whitney Chadwick, konsthistoriker och författare till boken Women Artists and the Surrealist Movement, Women, Art, and Society och Richard Overstreet, initiativtagare till och föreståndare för Leonor Finis arkiv, ger en visning på engelska söndag 27 april klockan 14:00 – 15:00.

Anna Croon Fors, docent i informatik, föreståndare för Centrum för genusstudier, Umeå universitet, ger en visning under rubriken Leonor Fini möter Donna Haraway – en feministisk och surrealistisk sammanflätning söndag 4 maj klockan 14:00 – 15:00.

Kortare visningar av Bildmuseets utställningar arrangeras också på onsdagar klockan 12:30, lördagar klockan 13:00 och söndagar klockan 13:00.

Mer information: http://www.bildmuseet.umu.se/sv/program/evenemang/

Bilden: Museiintendent Brita Täljedal visar några av Leonor Finis verk. Foto: Malin Grönborg.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Personliga visningar av Leonor Fini-utställningen