Publicerat 6 februari, 2014

Staten gör extra satsningar på kulturen i Västerbotten

Statens kulturråd beviljar Region Västerbotten statsbidrag med 77 miljoner kronor till regional kulturverksamhet. Förutom den generella höjningen av statsbidragen till landets regionala kulturverksamheter som ingår i samverkansmodellen, får Västerbotten ett extra anslag i årets bidragsfördelning.

– Det är en glädjens dag i dag, säger Nina Björby, (S), ordförande kulturberedningen, Region Västerbotten. Dels för att den generella höjningen är något högre än förra året. Dels för att vi på detta sätt får riktade medel för att kunna fortsätta vårt jobb för att stärka de nationella minoriteternas kultur, förbättra kulturskaparnas villkor och inte minst kunna stärka den dokumentära fotografin genom Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum.

– Att kulturen skapar starka och attraktiva samhällen är det ingen tvekan om och det är även något vi ständigt jobbar med och för. Det är därför särskilt roligt att det får gehör nationellt och även resulterar i extra anslag för 2014. Det visar också att de satsningar vi gör regionalt också matchas av staten, vilket är väldigt viktigt för att samverkansmodellen ska bli slagkraftig, fortsätter Nina Björby.

Kulturrådet ser positivt på Region Västerbottens ambitioner att stärka de nationella minoriteternas kultur och förbättra kulturskapamas villkor samt arbetet för att stärka den dokumentära fotografin genom Sune Jonson Center. Mot bakgrund av ovanstående och Kulturrådets styrelses prioriteringsgrunder finner Kulturrådet skäl att Region Västerbotten, utöver uppräkning, beviljas en ökning av anslaget om 700 000 kronor. Kulturrådet föreslår att Region Västerbotten beviljas statsbidrag med 77 248 000 kronor, inklusive stöd för vidareförmedling till interregional samverkan genom Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD).

Under 2014 kommer Region Västerbotten lägga särskilt fokus på följande områden:
• Det europeiska kulturhuvudstadsåret 2014
• Främja ökad tillgänglighet till kulturlivet i bred bemärkelse
• Förbättra villkoren för konstnärligt skapande
• Stärka dialogprocessen och utveckla samverkan mellan regionen, kommunerna, de regionala kulturverksamheterna och de fria professionella kulturskaparna
• Stärka de nationella minoriteternas kultur och förbättra kulturskapamas villkor samt arbetet för att stärka den dokumentära fotografin genom Sune Jonson Center vid Västerbottens museum

Ladda ned Statens kulturråds beslut här: http://korta.nu/statenskulturradbeslut

Bilden: Kronprinsessan Victoria inviger Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi fredag 31 januari 2014.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Staten gör extra satsningar på kulturen i Västerbotten