Publicerat 10 mars, 2014

Nytt museum i Umeå lyfter kvinnan

I november öppnar Kvinnohistoriskt museum i kulturhuset Väven i Umeå. Museet, som mäter 700 kvadratmeter, ska bli en plats för reaktion, aktion, skratt och debatt.

Kvinnohistoriskt museum diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia. Museet vill ge nya perspektiv på det förflutna, belysa samtiden för att tillsammans med andra forma framtiden.

– Kvinnohistoriskt museum ska lyfta in kvinnor i historieskrivningen för att synliggöra strukturer och idéer om manligt och kvinnligt. Det finns stora viktiga frågor som utmanar samhällen världen över; ekonomi, klimat, migration och jämställdhet. Museet ger Umeå en väg in i jämställdhetsdebatten. Detta är en mycket viktig framtidsfråga, både lokalt, nationellt och globalt, säger Maria Perstedt, museichef, Kvinnohistoriskt museum.

Många uttrycksformer
Kvinnohistoriskt museum kommer att erbjuda spännande utställningar som känns, hörs och går rakt in i hjärtat. Museet vill överraska, vända och vrida på saker och ting.

– Vad du än förväntar dig, så ska du bli överraskad. Vi kommer att jobba med tematiska utställningar, som tar avstamp i vår samtid, med rötter i vår historia. Berättelser kommer att skildras med hjälp av ljud, ljus, bild och film, häftiga scenografier och starka känslor, säger Maria Perstedt.

Lokaler och ytor
Lokalerna ligger på plan fyra i kulturhuset Väven och delar våningsplan med Stadsbibliotekets avdelning för barn och unga, två filmsalar och en multisal. Från museets lokaler ges en fantastisk utsikt över Umeälven och Rådhusparken.

Ett av de två utställningsrummen har rörliga väggar, vilket ger utrymme för kreativitet och pågående förändring. Därifrån leder en korridor med arbetsnamnet ”Galleriet”, som tack vare husets glasfasad blir en utsiktspunkt med möjlighet att se ut över staden.

Det andra utställningsrummet, som går under arbetsnamnet ”Black box”, är ljudisolerat för berättelser med ljud, ljus, bild och film, för häftiga scenografier och starka känslor.

Mer information:
Läs mer om Kvinnohistoriskt museum på www.umea.se/kvinnohistorisktmuseum

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Nytt museum i Umeå lyfter kvinnan