Publicerat 23 april, 2014

Succé för årets Littfest

I sin summering av årets tillställning noterar Littfest en betydande ökning av antalet besökare. Flera av litteraturfestivalens programpunkter var dessutom helt slutsålda.

Den internationella litteraturfestivalen Littfest 2014 hölls i Umeå den 13-15 mars 2014. Totalt besöktes festivalen av 10 500 besökare – en ökning på 27 procent jämfört med fjolårets 7 500 besökare. Det höga besöksantalet innebar även att delar av fredagens och lördagens program var helt slutsålda.

Programpunkterna var 72 till antalet och fyllde som mest sex lokaler parallellt i Umeå Folkets Hus. Festivalen hölls även på Bildmuseet, Comfort Hotell Winn och på Rex festvåning i Rådhuset.

Att festivalen har en internationell prägel märks även på antalet medverkande internationella gäster, då 41 av årets 139 medverkande kom från andra länder än Sverige.

Väldokumenterat
Littfest egen sammanställning av skrivna artiklar om årets festival visar att avtrycket i medierna varit stort, på både lokal och nationell nivå. Även etermedierna rapporterade från festivalen.

Tack vare att stora delar webbsändes kan mycket av festivalen dessutom återupplevas i efterhand. Se mer på Littfest youtubekanal.

För att se några av alla celebra gäster under Littfest 2014 finns det även gott om fotografier i Littfest mediearkiv.

Produktion: Grandios Television.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Succé för årets Littfest