Publicerat 21 maj, 2014

2 800 barn sätter spår

Drygt 2 800 barn från 55 förskolor och fyra familjedaghem i Umeå kommun ställer vecka 21 och 22 ut sina egna porträtt på temat ”Barn sätter spår”, som del av kulturhuvudstadsåret.

Under terminen som gått har alla förskolor som deltagit i kulturhuvudstadsprojektet arbetat med porträtt och spår på många olika sätt. Syftet är att synliggöra barnen i Umeå, deras kreativitet och skapande för att möjliggöra delaktighet och sammanhang för barn och familjer. Förskolorna visar upp sina porträtt på t ex hälsocentraler, bibliotek, butiker eller runt förskolornas gårdar.
Se karta över utställningsplatser (PDF).

Utställningarna är resultatet av ett projektarbete där pedagoger och barn tillsammans med Idéan, Kulturcentrum för barn och unga samt Bildmuseet under våren arbetat med självporträtt. Utställningen pågår fram till och med 1 juni.

Som del av projektet hålls dessutom en Familjefest utanför Bildmuseet, lördagen den 24 maj.

Mer om utställningen här.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | 2 800 barn sätter spår