Publicerat 9 maj, 2014

Angående Uppdrag Gransknings reportage ”Det goda våldet”

Uppdrag Gransknings program ”Det goda våldet” rapporterade om att en vänsterextrem grupp varit med på scenen under vår årstidsinvigning 1 mars.

En av artisterna tog upp den här gruppen på scen utan att vi var informerade. Vi har hanterat det som en säkerhetsfråga och har skärpt våra rutiner efter händelsen. Bland annat krävs scenpass för alla som ska stå på scenen, något som trädde i kraft redan vid den senaste årstidsinvigningen på valborgsmässoafton.

Det var först i samband med Uppdrag Gransknings reportage som det tydligt framkom vilket budskap de maskerade personerna stod för. Vi vill även understryka att övriga personer som medverkande på scenen och har synts i sammanhanget inte heller var informerade.

Vi beklagar att den i övrigt lyckade och tänkvärda invigningen skuggas av det inträffade.

Vi garanterar att vi står för demokratiska värderingar och vi tar avstånd från alla former av våldsutövande.

Elisabeth Lind, kommunikationschef

Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Angående Uppdrag Gransknings reportage ”Det goda våldet”