Publicerat 27 maj, 2014

Umeå får digitala pilgrimsleder

Med vandringsstaven i ena handen och mobilen i andra kan du nu bege dig ut på pilgrimsvandring. En ny pilgrimsapp gör det enklare att ge sig ut på en både kroppslig och själslig vandring.

Pilgrimsvandringar kan vara nyttiga för både kropp och själ. Genom ett samarbete mellan Svenska kyrkan och den Umeåbaserade innovationsbyrån Dohi Sweden lanseras nu en helt ny pilgrimsapp som förenar tradition med digital teknik.

Pilotprojektet är en del av Svenska kyrkans satsning på kultur under kulturhuvudstadsåret och introduceras därför lämpligt nog just i Umeå. Appen  Pilgrim Umeå erbjuder i dagsläget två vandringsleder i Umeåregionen – båda lite drygt 20 kilometer långa. Längs med lederna finns tio platser vardera att besöka.

Vandraren kan gå lederna i valfri riktning och en besökt plats ger även en stämpel i pilgripspasset. Appen ger en introduktion till pilgrimskulturen och erbjuder vid platserna även andakter, musik och berättelser, så hörlurar rekommenderas.

Tanken är att församlingar i hela Sverige kan fylla plattformen med egna leder. Appen är gratis och kan hämtas hem från Appstore och från Google play.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå får digitala pilgrimsleder