Publicerat 1 juli, 2014

Textilier på turné

Utställningsturnén Vi och ni som undrar varför handlar om textilkonst. Nu besöker turnén kulturhuvudstaden Umeå och verken kommer att visas på Olofsfors bruk under juli och augusti.

Sex textilkonstnärer har gjort gemensam sak och begett sig ut på en gemensam utställningsturné, där de besöker sina hemtrakter med sina verk. Med sin konst blickar de både bakåt och framåt, för att gemensamt visa på bredden inom samtida textilkonst.

Turen har nu kommit till Elina Nilssons hemtrakter och utställningen på Olofsfors bruk blir turnéns femte stopp.

Hur känns det att komma till Umeå och visa upp dina konstverk lokalt?

– Det känns spännande på många olika vis. Jag flyttade från Umeå och Vännäsby när jag slutade gymnasiet för 10 år sedan och det är så mycket som har hänt sedan dess. På ett vis är det som att komma till en ny plats. Med skillnaden att denna nya plats känns som hemma. Det ska bli roligt att låta min dåtid möta min nutid på detta vis. Jag tror att det kommer bli ett fint möte, säger Elina Nilsson, som är uppvuxen i Vännäsby.

Den 5 juli öppnar huvudutställningen i Olofsfors bruk, som under två veckors tid kommer inta brukets lokaler med rumsliga skulpturer, textila kroppar och installationer, porträtt och skuggspel. De deltagande konstnärerna är Elina Nilsson (Vännäsby/Umeå), Nanaka Adachi (Tokyo), Klara Berge (Linköping), Anni Foglert (Bäckasjögärde/Ronneby) och Kristina Skantze (Stockholm).

Hur har mottagandet varit för utställningen hittills?

– Vi har fått ett fint mottagande med många intresserade och nyfikna besökare. Vi märker att vår utställning fungerar som en bra ingång till den samtida textilkonsten och väcker många spännande frågor kring vad textilkonst kan innefatta, vilket enligt oss är det mesta. I samtal med besökarna är det ofta personliga reflektioner och associationer som kommer upp. Något som kan bero på att alla en relation till det textila materialet, att det upplevs med flera sinnen och skapar kroppsliga förnimmelser. Vi tror att textilkonst på så vis kan öppna upp för möten och samtal på ett avslappnat och förutsättningslöst vis, vilket är en viktig del av vårt projekt.

Ni har alltså varit i Tokyo nu senast – hur var responsen där?

– Utställningen i Tokyo blev en fantastisk upplevelse. Vi hade möjlighet att vara på plats under hela utställningsperioden vilket var otroligt givande. Det händer mycket i den textila samtidskonsten i både Japan och Sverige och det var spännande att få uppleva och samtala om både det som förenar oss och det som skiljer oss åt. Utmärkande för just denna del av projektet var att utbytet med besökare och andra människor vi mötte aldrig enbart handlade om den konst vi visade utan lika mycket om våra olika kulturer, om kommunikation och språk.

Smygstart i Glashuset
Redan den 3 juli bjuds allmänheten på ett smakprov av utställningen då konstnärerna håller en miniutställning i Glashuset på Rådhustorget i Umeå. Utställningen är också en upptakt för den workshop som kommer att hållas på Olofsfors bruk, eftersom besökarna i Glashuset kan bidra till utställningen med hjälp av ord och färger.

Läs mer om projektet på utställningsturnéns blogg: http://viochnisomundrarvarfor.tumblr.com

Följ dem på Facebook: facebook.com/viochni

Tid och datum:
Glashuset: 3 juli, 12.00-20.00
Ladugården: Utställning 5 – 18 juli, Vernissage 5 juli kl 13.00 – 17.00
Hyttan: Workshop 5 – 10 juli, Utställning 11 juli – 31 augusti.
Öppet alla dagar 11 – 17

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Textilier på turné