Publicerat 8 augusti, 2014

Allt fler besöker Umeå

Första halvåret 2014 blev en stor succé för besöksmålet Umeå. Antalet gästnätter på hotell ökade med 20 % jämfört med år 2013 och uppgick till 209 408 stycken.

Den största andelen som övernattar kommer fortsatt från Sverige, men det sker en tydlig ökning även från andra marknader. Svenska övernattningar ökar med 19 %, övriga Norden med 25 % och övriga Europa med 19 %. Övriga delar av världen står för den största procentuella ökningen med hela 56 % jämfört med 2013.

– Vi ser en trend med utländska besökare och det kan vi naturligtvis knyta till Kulturhuvudstadsåret och alla stora evenemang som genomförts och de som är planerade under året, säger Anna Wikholm Kjellberg vid Visit Umeå.

– Hittills i år har vi haft en stor ökning från länder utanför Europa. Norge och Finland har haft störst antal övernattningar utom Sverige historiskt, men nu kommer övriga världen starkt.

Stark ställning

Visit Umeås hemsida är populärare än någonsin och antalet besökare på hemsidan har ökat med hela 66 % första halvåret jämfört med 2013. Under juli månad slogs rekord med 76 569 besökare. Framförallt är det sidorna Evenemang, Se och göra samt Äta som väcker intresse.

– Vi ser också en tillströmming av antalet besökare på turistinformationen och vi får fler och fler förfrågningar både via e-post samt telefon. Att besöksnäringen i Umeå växer är det ingen tvekan om och Umeå har en stark ställning både som shopping- och evenemangstad. Dessutom ett utbud av besöksmål som inte finns i grannstäderna. Vi är en mycket bra mötesstad och vår fantastiska natur finns runt knuten. Vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka Umeå som ett självklart resmål, både i och utanför Sverige, säger Anna Wikholm Kjellberg.

Foto: Per Lundberg

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Allt fler besöker Umeå