Publicerat 27 augusti, 2014

Fotografi från 1970-talet fram till idag

Höstens första utställning i Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi är curatorn Niclas Östlinds avslutning på ett omfattande forskningsarbete om svensk fotografisk historia. Genom arkiv, kulturhistoriska museer och i samverkan med aktuella fotografer, har han skapat utställningen Tidens långsamhet och livets flykt, som på ett helt nytt sätt visar fotografins utveckling i Sverige under de senaste fyra decennierna.

Så sent som i juni disputerade Niclas Östlind med sin avhandling Performing history, fotografi i Sverige 1970–2014. Utställningen som öppnar på Västerbottens museum den 14 september är en del av avhandlingsarbetet som inneburit ett flertal publikationer och utställningar. Östlind har kartlagt hur fotografi ställts ut och visats på museer och institutioner, och vilka förutsättningar som getts. I utställningen ges en unik genomlysning av den kulturhistoriska fotografins inriktning, förutsättningar och utveckling från 1970-talet fram till idag.

Museernas arkiv är centrala i utställningen. Östlind kallar dem för ”institutionernas hjärtan”. Han ger plats för allt från plastlaminerade fotografier, foto monterade på kartong med handskrivna texter, till de klassiska vikta skärmutställningarna vid bibliotek, skolor och kommunhus.

Den fotografiska utvecklingen som Östlind synliggör, exemplifieras med fotografi av Elin Berge, Sune Jonsson, Jens S Jensen, Petter Engman, Margareta Klingberg och många fler. I deras fotografi blir det tydligt hur samhälleliga strukturomvandlingar lämnar avtryck och framställs beroende på tid.

Till utställningen publiceras en rikt illustrerad katalog på 160 sidor, som ger en både fördjupande och breddad bild av den kulturhistoriska fotografins förutsättningar, strategier och ämnen. Den innehåller bland annat intervjuer med nyckelpersoner inom fältet och artiklar om fotoalbum och bygdefotografi.

Utställningen öppnar söndag 14 september på Västerbottens museum och visas fram till 2 november. Fredag 19 september klockan 13 arrangeras en guidad visning där Niclas Östlind presenterar utställningen.

Bilden: Bygdefotograf Anna Boström ingår i utställningen Tidens långsamhet och livets flykt.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Fotografi från 1970-talet fram till idag