Publicerat 29 augusti, 2014

Hur finansieras kulturhuvudstadsåret?

Ett kulturhuvudstadsår är ett omfattande projekt som berör en rad aktörer och inte minst handlar om fördelningen av ekonomiska medel. Här följer lite kortfattad information om hur Umeå2014 finansieras.

Umeå2014 och kulturhuvudstadsutskottet hanterar under perioden 2010-2015 en kontant finansiering om totalt 186 Mkr. 73 procent – eller 136 Mkr – går till programverksamhet (dvs kulturföreningar, årstidsinvigningar etc) och max 27 procent – eller 50 Mkr – till kommunikation, marknadsföring, kansli etc.

Dessa 186 Mkr kommer från Kulturrådet (75 Mkr), från Umeå kommun (98 Mkr) och från EU, så kallade ”Melina Mercouri Award” (13 Mkr). Sistnämnda har finansierat huvuddelen av den internationella marknadsföringen, dvs Caught by Umeå-turnén.

I praktiken innebär det att 136 Mkr går direkt från Umeå2014 till kulturprogramverksamhet. Dessutom fördelas ytterligare ca 150 Mkr med koppling till Umeå2014-programmet direkt till olika kulturaktörer i Umeå och regionen.  Den här ytterligare finansieringen har Umeå2014 inte någon direkt kontroll över, mer än den rapportering som vi får från alla de ca 100-tals kulturaktörer i Umeå och regionen via olika avtalsredovisningar. Allt kommer att sammanställas och rapporteras mer utförligt under våren 2015, i samband med att Umeå2014 utvärderas.

Totalt beräknas kulturhuvudstadsåret omfatta en finansiering om 335 Mkr, varav ca 150 Mkr alltså förvaltas direkt av kulturaktörerna i Umeå och regionen. Det kan exempelvis vara via lokala, regionala och nationella kulturbidrag (t ex Kulturrådet med flera), stiftelser, EU, näringslivssamarbeten etc. Summan 150 Mkr kommer sannolikt att stiga när även sådant som biljettintäkter från de olika kulturarrangemangen under året räknats in, intäkter som självklart tillfaller kulturaktörerna själva.

Ledningsgruppen
Umeå2014

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Hur finansieras kulturhuvudstadsåret?