Publicerat 29 augusti, 2014

Kämpar för att rädda det umesamiska språket

Såhkie Umeå Sameförening driver ett projekt för att rädda umesamiskan, som idag talas av färre än hundra personer. Föreningen får en kulturskjuts från Umeå2014 för att arrangera en konferens där arbetet ska presenteras.

Från att ha varit majoritetsspråk i Västerbotten i mitten av 1700-talet har umesamiskan gått till att vara nästan utdött idag. Nu talas språket av färre än hundra personer. Nedgången beror på kyrkans och statens vilja att integrera det samiska folket i kungariket Sverige, en process som inneburit tvång, hot och skuldbeläggande. Språket förbjöds i många sammanhang och samiska familjer slutade lära sina barn samiska utifrån uppfattningen om att det inte fanns någon framtid för språket – och därmed kulturen. Men idag kämpar Såhkie Umeå Sameförening i samarbete med Umeå som samisk förvaltningskommun samt Sametingets språknämnd för att rädda umesamiskan.

Ett problem är att det råder stor brist på lärare i umesamiska och läromaterial. Dessutom sträcker sig det umesamiska området över en stor del av Västerbotten och in över Norge, vilket gör det svårt för de som vill tala språket att träffas. Därför har projektet Viessuoje Mujttuo, som betyder Levande Minne, hittat nya digitala lösningar för utlärning och självinlärning av umesamiska.

– Vi har varit tvungna att hitta nya kreativa lösningar och skapat ett första umesamiskt material som vi gjort tillgängligt för användare över hela världen, säger Michael Lindblad, ordförande i Såhkie Umeå Sameförening.

Nu planeras en heldagskonferens, Viessuoje Mujttuo: A digital future for Ume Sami, för att presentera umesamiskans situation, en problemanalys och resultatet av projektets arbete hittills. Utöver själva konferensen kommer man att arbeta med att spela in umesamiska ord och fraser. Konferensen ska arrangeras i november eller december i samarbete med Umeå som samisk fövaltningskommun, Umeå universitet och den umesamiska föreningen Álgguogåhtie.

– Effekterna av att väcka språket till liv går inte att mäta, men när människor kan och vågar uttrycka sig på sitt eget språk igen har det förstås långsiktigt goda effekter på den umesamiska kulturen, säger Michael Lindblad.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Kämpar för att rädda det umesamiska språket