Publicerat 30 september, 2014

Gränsöverskridande mellan konst och vetenskap

Konst möter radioaktivt avfall och partikelforskning på Samtidskonstdagarna i Umeå den 2–3 oktober. Med Gediminas Urbonas, MIT Program in Art, Culture and Technology, Ariane Koek (bilden), Arts@Cern och Ele Carpenter, Goldsmiths, University of London.

Årets Samtidskonstdagar arrangeras av Riksutställningar i samarbete med Bildmuseet i Umeå och har temat gränsöverskridande samarbeten mellan konst, vetenskap och andra discipliner. Hur tar sig dessa samarbeten uttryck inom konsten och hur bidrar de till det utökade utbudet av ord och begrepp som adderas inom detta fält? Genom föreläsningar, paneldiskussioner och samtal utforskas de hybrida mellanrum som skapas som följd av samarbeten och där man undersöker den kreativa potential och oväntade kunskap som genereras av tvärdisciplinära initiativ.

Huvudtalare på konferensen är Gediminas Urbonas (MIT Program in Art, Culture and Technology, Boston), Ariane Koek (Collide@CERN Artists’ Residency Programme, Geneva) och Ele Carpenter (Goldsmiths, University of London).

I sin föreläsning diskuterar Gediminas Urbonas experiment inom konst och vetenskap i relation till konstnärlig forskning och kunskapsproduktion i historien för olika teknosociala rörelser på MIT.

Ariane Koek talar om Arts@Cern, ett konstprogram som hon har skapat och curerat på CERN – det schweisiska labratoriet som bland annat är känt för sin framgångsrika forskning om Higgs partikeln. Hon kommer att berätta om de olika samarbeten mellan forskare och konstnärer som bedrivits under de fyra år som programmet fanns.

Ele Carpenter presenterar sin curatoriella forskning inom nukleär kultur med fokus på mötet mellan konst, naturvetenskap och sociologi i lokaliseringen och övervakningen av radioaktivt avfall.

I den del av programmet som handlar om samarbetsprojekt presenteras bland annat Levda läsningar som är ett konstnärligt–vetenskapligt samarbetsprojekt mellan bildkonstnären Maria Sundström och litteraturforskaren Annelie Bränström Öhman i samverkan med Forskningsarkivet och HUMlab X vid Umeå universitet. I projektet undersöks nya metoder och gestaltningsformer för ett konstnärligt utforskande av författararkivet som kunskapskälla.

Samtidskonstdagar är en årlig konferens som arrangeras av Riksutställningar för curatorer, konstnärer och andra professionella aktörer inom samtidskonsten. 2014 arrangeras konferensen i samarbete med Bildmuseet, Umeå universitet.

Bilden: Ariane Koek. Foto: Ars Electronica. Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) / Något beskuren.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Gränsöverskridande mellan konst och vetenskap