mmdance

Publicerat 26 september, 2014

Postkodlotteriet satsar på samisk dans

Man Must Dance stöttas av Postkodlotteriets kulturstiftelse. Kompani Nomads projekt skapar en gränsöverskridande multidansföreställning för att sammanföra olika grupper av människor världen över som dansar tillsammans.

Tanken är att låta människor i olika åldrar, professionella som amatörer, samer, svenskar, olika urfolk och andra folkgrupper mötas och dansa tillsammans i realtid genom streamad videoteknik på nätet. Dans som förenar människor över kulturella och geografiska gränser. Genom utbytet vill man bredda perspektivet och gå utanför det strikt samiska genom att lyfta olika folkgruppers traditionella danser.

– Den samiska kulturen är en del av Sveriges kulturarv. Det är viktigt att bevara och fortbilda en bred allmänhet om denna kulturskatt som bidrar till Sveriges mångfacettering, säger Nisha Besara, General Manager på PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Utöver dansföreställningen ska även en portal för dans på nätet skapas, där det dels kommer finnas en kunskapsbank om dans, dels möjlighet att delta i projektets särskilda skolprojekt där ungdomar kan ta del av dansklasser och ladda upp sina egna dansfilmer. Genom kunskap om och utövande av traditionell dans kan den samiska dansen få nytt fäste och spridning hos en ny generation. Som en del av projektet kommer en utställning om traditionella trummor och annan samisk slöjd och hantverk att tas fram för att visa ritens starka ställning i den gamla samiska kulturen men även bidra till förnyelsen inom traditionen.

Projektet har tidigare fått stöd från Umeå2014.

Läs mer på www.kompaninomad.se/man-must-dance

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Postkodlotteriet satsar på samisk dans