Publicerat 11 september, 2014

Statskontoret utvärderar Umeå2014

Regeringen har gett Statskontoret uppdraget att utvärdera de statliga insatserna för Umeå som kulturhuvudstad 2014. Arbetet väntas påbörjas under senhösten.

Kulturhuvudstadsåret finansieras av Umeå kommun, Europeiska kommissionen och svenska staten. Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 och 2014 anslagit totalt 75 miljoner kronor för kulturhuvudstadsåret i Umeå och nu ska alltså Statskontoret utvärdera hur dessa statliga medel har använts.

– Det är självklart viktigt med en grundlig utvärdering av de statliga satsningarna på kulturhuvudstadsåret. Umeå har under många år satsat stora resurser på kulturlivet och vi hoppas att den statliga utvärderingen kan bekräfta det vi redan vet – att en satsning på kultur skapar en miljö som fler trivs i, säger Albert Edman på Umeå2014, ansvarig för kontakten med de statliga myndigheterna.

Tre huvudpunkter som Statskontoret kommer lägga särskilt fokus på är att bedöma uppnådda resultat i förhållande till målsättningen, vilken betydelse de statliga insatsernas haft för resultatet, samt att titta på de statliga insatserna utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Utvärderingen kommer dessutom att bidra till en ökad förståelse för vilken betydelse statliga satsningar har för kulturliv och samhälle. Den blir i praktiken ett kunskapsunderlag för framtida satsningar, t.ex. när Sverige 2029 återigen står värd för ett europeiskt kulturhuvudstadsår.

Arbetet med utvärderingen sätter igång under senhösten och kommer att redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2015.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Statskontoret utvärderar Umeå2014