Publicerat 22 september, 2014

Två dagar om kultur och stadsutveckling

Under två dagar ska drygt 160 deltagare diskutera kulturens roll som drivkraft för en hållbar stadsutveckling. Konferensen The Impact of Culture hålls i Sliperiet på Konstnärligt Campus den 23–24 september.

Hållbar utveckling är de genomsyrande orden under konferensens två dagar och kommer att innehålla goda exempel från både Sverige och andra delar av världen.

Konferensens titel innehåller också tillägget Creative businesses for Sustainable Cities. Syftet är att lyfta fram konkreta metoder för att skapa dynamiska mötesplatser i städer, där kreativa företag och kulturutövare kan utveckla innovativa lösningar tillsammans. Dessutom visas hur samhällsplanerare, fastighetsförvaltare och andra ansvariga för hållbar stadsutveckling kan beställa tjänster från den kulturella och kreativa sektorn. Exemplen kommer från Umeå och andra platser i världen.

Hållbar stadsutveckling kan möta utmaningar såsom miljöförstöring, segregering och arbetslöshet med effektiv design, social inkludering och nya företagsidéer. För att ge goda förutsättningar till att det ska kunna ske krävs samarbete mellan olika kunskapsområden.

Stadsplanering

På konferensen medverkar bland andra Elin Pietroni, planeringschef i Umeå kommun. Hon och Shin-pei Tsay, chef för forskning- och utvecklingsavdelningen på Transit Center i New York, USA, tar upp frågan om hur stadsplanering kan utvecklas med hjälp av kulturella och kreativa företag.

Aerian Rogers, chef på Baltic Centre for Contemporary Art i Gateshead, Storbritannien, talar på temat förnyelse genom kultur.

Bakom arrangemanget står Tillväxtverket tillsammans med Umeå kommun/Umeå 2014 och tio andra organisationer.

Läs hela programmet här.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Två dagar om kultur och stadsutveckling