Publicerat 30 september, 2014

Vad betyder hemlandet för samtidskonstnärer?

Resultatet av ett omfattande samarbete visas i grupputställningen Homeland vid Kuntsi museum för modern konst i Vasa, Finland, med start den 17 oktober. I vår kommer utställningen till Umeå.

Samtidskonstutställningen Homeland, som behandlar hemlandets betydelse, presenterar helt nya verk från Kvarkens båda sidor. Helheten är ett resultat av ett omfattande samarbete mellan Österbotten och Västerbotten och strävar efter att stärka kommunikationen och interaktionen mellan finländska och svenska konstnärer. Utställningen visas vid Kuntsi museum för modern konst mellan 17 oktober 2014 och 25 januari 2015 och på Västerbottens museum i Umeå mellan 1 mars och 17 maj 2015.

Huvudtemat för utställningen är begreppet hemland. Homeland för samman samtida konstnärer som har kopplingar till Österbotten i Finland eller Västerbotten i Sverige. Att ha rötter i Kvarkenregionen (eller var som helst) kan inte definieras enbart genom språk. Associationer som har med geografi, territorium, natur, miljö och klimat utgör väsentliga delar. Ändå innebär hemlandet någonting mer. Är det en attityd, en sinnesstämning eller kanske en känsla av samhörighet? Utställningens tolv konstnärer behandlar begrepp som härkomst och tillhörande. De ifrågasätter och diskuterar historicismen bakom begreppen och vanliga tolkningar och uppfattningar förknippade med dem. I utställningen undersöker konstnärerna också behovet att bevara kulturarv och de värden som är invävda däri.

Utställningen som är producerad av Centret för konstfrämjande och Kuntsi museum för modern konst i Vasa är ett samarbetsprojekt med Västerbottens museum i Umeå och Region Västerbotten. Homeland är ett projekt som fokuserar på dialog och interaktion mellan utställningens konstnärer. Tvåvägsaspekten, utbytet mellan Kvarkens båda sidor, har som mål att skapa en diskussion och att förstärka kunskap och förståelse mellan två olika kulturer.

Kuratorer för utställningen är den australienska konstnären Catherine Bourne och länskonstnären för internationellt samarbete, Norah Nelson vid Centret för konstfrämjande vid Österbottens regionalbyrå.

Helheten består främst av videoverk och installationer och de är skapade för detta utställningsprojekt. Projektet fick sin början i augusti 2013 i och med verkstaden Art Camp Malakta som ordnades vid Konstverkstaden Malakta i Malax. Konstnärerna bodde och jobbade sida vid sida i en vecka. Där påbörjades skapandet av verken för den kommande utställningen och kuratorerna höll dagliga gruppdiskussioner med konstnärerna. Syftet med verkstaden var att konstnärerna skulle utveckla en djupare förståelse och ett mer kritiskt förhållningssätt till det egna konstnärliga arbetet. Det andra seminariet, Art Camp Gammlia, hölls i Umeå som en del av det europeiska kulturhuvudstadsprogrammet 2014.

Konstnärerna som valdes på basis av en öppen ansökan är: Sylvia Javén, Nina Lassila, Juha Mäki-Jussila, Maria Nordbäck, Jukka Rajala-Granstubb och Anna-Mari Vierikko från Finland samt Sebastian Mügge, Mattias Olofsson, Gunilla Samberg, Lisa W Carlson & Janne Björkman / Thinktank Imbalance och Ulla Thøgersen från Sverige.

Projektet har fått stöd av Svenska kulturfonden, FRAME, Kulturkontakt Nord, Österbottens förbund och Vasa stad.

Mer information

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Vad betyder hemlandet för samtidskonstnärer?