Publicerat 27 oktober, 2014

Mänskliga Rättighetsdagarna: Hur motverkar vi stereotyper i kulturen?

Under årets Mänskliga Rättighetsdagar i Umeå Folkets Hus den 13–15 november kretsar flera seminarier kring rasistiska och stereotypa bilder i kulturen. Några av de medverkande är illustratören och Konstfackprofessorn Joanna Rubin Dranger, filmkonsulenten Baker Karim samt författaren och journalisten Lawen Mohtadi.

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits i över tio år och är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Konferensen arrangeras årligen och är ett icke vinstdrivande projekt. I år äger konferensen för första gången rum i Umeå och programmet genomförs med nära 200 seminarier och debatter. Den lokala arrangörsgruppen i Umeå består av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå universitet och Umeå2014 – Europas kulturhuvudstad. För mer information om medverkande och program se mrdagarna.se.

Ett flertal seminarier kretsar kring rasistiska och stereotypa bilder i kulturen. Ett axplock från programmet:

Visuell makt
Torsdag 13/11, kl. 15.00–16.00, Idun
Hur hänger toalettsymboler, hakkors, berusade gorillor, Mona-Lisa och rasstereotypa bilder ihop? Vår kultur är visuell. Vi inte bara konsumerar mer bilder än tidigare, vi sprider också våra bilder till en vidare krets. Samtidigt saknar de flesta verktyg att kritiskt kunna analysera bilder. De senaste åren har det förts en debatt om rasstereotypa bilder i barnkulturen. Det har blivit tydligt att många saknar kännedom om stereotypa bilders historia och funktion.
Medverkande: Joanna Rubin Dranger, professor i illustration på Konstfack, serietecknare och bilderboksskapare.

Varning för ras – ett samtal om rättigheter, ras och kultur
Fredag 14/11, kl. 09.00–10.00, Tonsalen
Vilken roll spelar kulturen när det gäller representation, diskriminering och rasism? Med utgångspunkt i Mångkulturellt centrums utställning och projekt Varning för ras diskuteras de senaste två årens skeenden och utveckling vad gäller det antirasistiska arbetet i Sverige.
Medverkande: Tobias Hübinette, forskare vid Mångkulturellt centrum, Joanna Rubin Dranger, professor i Illustration på Konstfack, René Léon Rosales, utbildningsledare Mångkulturellt centrum, Baker Karim, långfilmskonsulent, Cecilia Gärding, filmproducent och författare. Moderator: Eva Gustavsson, projektledare, Rättighetscentrum Västerbotten.

Våga vägra vithetsnormen – för allas lika rätt till kultur!
Fredag 14/11, kl. 14.30–16.00, Idun
När blev svensken blond och blåögd? Är våra turistresor en ny form av kolonialism? Varför görs det så få filmer om icke-vita livsöden i västvärlden? Vem sätter tonen? Vad innebär vithetsnormen för människors tillgång till sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter? Ett samtal om att ”våga vägra vithet” oavsett egen bakgrund, sysselsättning eller bostadsort.
Medverkande: Baker Karim, långfilmskonsulent, Jeff Werner, konstvetare, Katarina Mattsson, kulturgeograf, Judith Kiros, debattör, Yael Feiler, teatervetare. Moderatorer: Jenny Saba Persson, Rättighetscentrum Västerbotten, Eva Nikell, DO.

Kulturaktivism bland nationella minoriteter och urfolk
Lördag 15/11, kl. 12.00–13.00, Tonsalen
Hur är det att vara kulturarbetare, aktivist och en del av en nationell minoritet? Samtalet synliggör Sveriges urfolks och nationella minoriteters kamp för lika kulturella rättigheter och för att motverka stereotypa bilder. Medverkande: Anna Åsdell, skådespelare, Lina Puranen, kulturproducent och aktivist, Mirelle Gyllenbäck, aktivist, Britt-Inger Lundqvist, etnolog och styrelseledamot i resandeföreningen RUNG, Mona Mörtlund, poet, dramatiker och författare, Vanja Hermele, genusvetare, författare och journalist. Samtalsledare: Lawen Mohtadi, författare och journalist.

På bilden syns Lawen Mohtadi (foto: Sofia Runarsdotter) och Baker Karim (foto: Leif-Erik Nygårds).

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Mänskliga Rättighetsdagarna: Hur motverkar vi stereotyper i kulturen?