Publicerat 8 oktober, 2014

Umeå kommun ska göra seniorer friskare genom kultur

Antalet pensionärer ökar och det talas en kommande vårdexplosion. Nu sjösätter den internationellt prisade verksamheten Kultur för seniorer tillsammans med socialtjänsten i Umeå kommun verksamheten Efter jobbet, som med hjälp av näringslivet ska erbjuda kommunens seniorer ett ännu bredare utbud av kulturella aktiviteter för att göra oss friskare längre.

– Förutom att bidra till ett friskare Umeå där seniorer kan åldras med värdighet så är vårt mål att Efter jobbet ska bli en framgångsverksamhet som hela världen kan inspireras av, säger Eleanor Bodel som är verksamhetsansvarig Kultur för seniorer.

Forskning visar att kulturell stimulans främjar hälsan – såväl den mentala som den fysiologiska. I ett samhälle där andelen pensionärer ökar blir hälsan allt viktigare ur såväl ett mänskligt som ur samhällsekonomiskt perspektiv.

Sedan 2003 är Kultur för seniorer en permanent verksamhet som finansieras av Umeå kultur och Umeå socialtjänst. Verksamheten genomför idag drygt 7000 olika arrangemang för seniorer per år i kommunen och målet är bland annat att bidra till att Umeås tillväxt ska klaras med bibehållen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200.000 medborgare år 2050. I grund och botten handlar det om att skapa förutsättningar för ett värdigt åldrande med respekt för mänskligt värde hela livet. Kultur för seniorer fick 2010 International Innovation Prize av World Leisure Organisation.

För att kunna skapa ett samhälle där den äldre befolkningen är välmående och där kultur är en självklarhet för att utveckla seniorernas välbefinnande tar Kultur för seniorer nu hjälp av näringslivet. Efter jobbet som nu lanseras syftar till att tillsammans med näringslivet möjliggöra och uppmärksamma nya och smarta kulturaktiviteter som gagnar välbefinnandet för Umeås seniorer.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Umeå kommun ska göra seniorer friskare genom kultur