Publicerat 27 november, 2014

Samtal om kulturens roll efter kulturhuvudstadsåret

Umeå2014 anordande under torsdagen ett panelsamtal med ett flertal av Umeås kulturaktörer. Temat för dagen var framtid och hur Umeå kan ta till vara på kulturhuvudstadsårets fördelar.

I panelen satt NorrlandsOperans konstnärliga ledare och vd Kjell Englund, konstnären Gunilla Samberg, Umeå2014:s programproducent Shauna Adams, Karin Johansson från Folkets Bio Umeå och Umeå Europeiska Filmfestival, samt Eva Conradzon och Christina Ranberg Wickberg från Såhkie Umeå sameförening. Moderator var Ola Nordebo och ett 70-tal kulturaktörer fanns på plats i publiken.

Många som uttalade sig var överens om att det var tidigt att reflektera över året då det fortfarande är många arrangemang som pågår eller startar i slutet av året.

– Det är svårt att reflektera när man är mitt i stormens öga. Från NorrlandsOperan sida har det varit ett jättefint men intensivt år, sa Kjell Englund.

Inför framtiden flaggade många för att de känner viss oro inför vad som kommer att ske när kulturhuvudstadsåret tar slut och de ekonomiska bidragen kan minska. En positiv sak som togs upp var det ökade samarbetet föreningar och institutioner emellan.

– Arbetet med UEFF och kulturhuvudstadsåret har öppnat upp för många samarbeten. Vi har fått stöd från Umeå2014 i form av marknadsföring, presskontakter och det har varit viktigt att kunna nämna att Umeå är kulturhuvudstadsår när man försöker få till samarbeten. Det har också gett möjlighet att nätverka inom andra områden och föreningar/organisationer, och möjligheten att lyfta filmen i samarbeten med exempelvis festivaler. Det stora med året är att vi mött varandra, sa Karin Johansson.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Samtal om kulturens roll efter kulturhuvudstadsåret