Publicerat 5 november, 2014

Sikta mot träden och nå månen

Konstnären, entreprenören och innovatören Mikael Genberg håller 19 november ett föredrag på Frukostklubben, där utgångspunkten är görandet i allmänhet och extraordinärt görande i synnerhet.

Med värdeorden ”mod, visioner och kompetens” tar innovatören Mikael Genberg ett avstamp i historiskt extraordinära projekt med tankeväckande och underhållande exempel, flyttar in i nutid och tar oss med på sin egen minst sagt brokiga resa från ett traditionellt konstnärskap till sin nuvarande balansgång mellan konst, entreprenörskap och innovationslust.

Detta genom projekt av olika slag där tvärkulturella och tvärvetenskapliga samarbeten i trädtoppar, på havsbottnar och i rymden avlöser varandra. Han ger exempel på och betonar vikten av genomtänkta högt ställda mål men också värdet av att ta risker och våga misslyckas för att kunna nå framgång.

Föredraget kommer att ges i Väven, i det nya fiket i anslutning till biblioteket klockan 07.45–09.15.

Marknadsföreningen i Umeå är en intresseförening och ett nätverk för alla i Umeå med omnejd som arbetar med, eller är intresserade av, marknadsföring och kommunikation. För mer information om anmälan klicka här.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Sikta mot träden och nå månen