Publicerat 20 januari, 2015

Hur gick det för Kosice och Marseille?

Europeiska kommissionen har presenterat sin slutrapport om kulturhuvudstäderna 2013, Kosice i Slovakien och Marseille i Frankrike. Utvärderingen handlar både om förarbetet och genomförandet av städernas kulturhuvudstadsår och den berör även effekter på längre sikt.

För Kosice i Slovakien har haft en långsiktig strategi att omvandlas från en industristad till en stad som drivs av kreativitet. Stödet till kulturell infrastruktur, kreativa näringar och turismsektorn har uppmuntrat en lång rad nya samarbeten. Kulturhuvudstadsprogrammet utgick från Kosices historiska betydelse som mångkulturell stad i vägskälet mellan central- och östra Europa.

I Marseille, som är Frankrikes näst största stad, uppmärksammades mötet mellan europeiska kulturer och länderna runt Medelhavet som ett genomgående tema under hela kulturhuvudstadsåret. Flera stadsförnyelseprojekt genomfördes och det omfattande kulturprogrammet syftade till ett bredare deltagande i regionens kulturliv. Satsningarna har betytt mycket för att förändra den tidigare delvis negativa bilden av Marseille.

Motsvarande rapport om Umeå och Riga förväntas hösten 2015.

Läs hela rapporten på engelska här (PDF)

Bilden: Marseille 2013. Foto: Jean-Marie Muggianu. Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) / Något beskuren.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Hur gick det för Kosice och Marseille?