Publicerat 4 juni, 2015

Den samiska kulturen synliggjordes under 2014

Den samiska kulturen och folket har haft en central plats i Umeås kulturhuvudstadsår. Programmet gav möjligheter till utveckling och kunskap, men det är en process som måste fortsätta.

– Umeå2014 har lyckats med att synliggöra den samiska kulturen. Vilka avtryck det har gjort på en nationell och internationell nivå återstår att se, säger Michael Lindblad, ordförande i Såhkie Umeå sameförening.

Kulturhuvudstadsåret har varit ett viktigt år där den samiska kulturen har synliggjorts på ett unikt sätt i svenska sammanhang. Som EU:s enda urfolk väcker den samiska kulturen nyfikenhet och en vilja att veta mer. Programmet har innehållit många arrangemang med samisk tematik och medverkande som gett möjlighet till utveckling och kunskap för såväl publik som aktörer.

Betydande insatser har gjorts under året
Programmet har förutom konstnärliga höjdpunkter även bestått av en konstruktiv problematisering av den svenska koloniala historien samt dagsaktuella frågor som är viktiga för den samiska kulturens överlevnad och utveckling. Michael Lindblad, ordförande i Såhkie Umeå sameförening och Umeå2014:s samiska konstnärliga råd, ser tillbaka på vilka betydande insatser som har gjorts:

– Från ett samiskt perspektiv har det samiska aktörskapet varit viktigt och under stora invigningen och årstidsinvigningarna har det varit tydligt. Andra exempel är Umeå sameförenings aktiviteter som samiska veckan, kulturhuset Tráhppie, jojkprojektet Russuoh Vuölieb!/Väck upp jojken!, Bildmuseets Åtta samiska konstnärer och Västerbottens museums projekt Rock Art in Sápmi med alla delprojekt.

Michael Lindblad ser den samiska förankringen i projektet som en process, som gått från svag till att bli bättre. Han konstaterar att det samiska konstnärliga rådet har varit en viktig del i det under resans gång.

Kunskapsbrist om vår koloniala historia
Ett resultat av den samiska närvaron under året är enligt Michael Lindblad att den okunskap som finns om samisk kultur och Sveriges inre koloniala historia har blivit tydlig. Ett lokalt resultat av kunskapsbristen som har lett till något gynnsamt är det samiska kunskapsspåret som Umeå2014 i samarbete med Anne Wuolab, samisk producent för stora invigningen, arbetade med. Kunskapsspårets syfte var att öka medvetenheten om Umeås samiska kulturarv.

– Kunskapsbristen visar att här behöver något göras, vi behöver en nationell handlingsplan gällande samisk kultur. Det är önskvärt att Umeå kommun tar på sig ledartröjan i arbetet med att bidra till kunskap om samisk kultur och samhälle, en sorts förlängning av kunskapsspåret. Det är viktigt att den utveckling som skett under 2014 inte tappar fart, säger Michael Lindblad.

Text: Lotta Olovsson
Foto: Malin Grönborg

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Den samiska kulturen synliggjordes under 2014