Publicerat 4 juni, 2015

Rapport från Kulturrådet

Nu har Kulturrådet sammanställt de statliga insatserna från de myndigheter och institutioner som i sina styrdokument har haft uppdrag att medverka i kulturhuvudstadsårets program. Kulturrådet bedömer att uppdragen har bidragit till ett ökat samarbete mellan nationella, regionala och lokala aktörer och till fordjupade och nya nätverk. Det har funnits ett stort intresse från Umeåbaserade aktörer att ansöka om statlig finansiering for projekt under kulturhuvudstadsåret.

Läs Kulturrådets rapport här (PDF)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Rapport från Kulturrådet