Publicerat 4 juni, 2015

Tillsammans skapade vi kulturhuvudstadsåret

Vad är den viktigaste biten för att skapa ett kulturhuvudstadsår? Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare, ger sitt svar på frågan och berättar varför det i ur och skur varit så självklart.

– Alla var helt överens om att kulturhuvudstadsåret måste skapas av Umeås kulturliv. Det föll sig naturligt, allt annat var en orimlighet. Det är så många starka och kompetenta aktörer som har sin egen drivkraft och den är du inte och petar i.

Det säger Fredrik Lindegren, under åren 2006–2015 konstnärlig ledare för Umeå2014. Numera kulturchef för Umeå kommun, men med rötterna i teaterns värld. Han fortsätter:

– Medskapandet var en förutsättning för att genomföra kulturhuvudstadsåret i Umeå.

Medskapande – vad är det?
wof1Metoden för Umeå2014 stavas alltså medskapande. Men vad innebär det egentligen? En enkel sak, menar Fredrik Lindegren. Medskapande är när människor tillsammans skapar upplevelsen. Ett exempel är att ta del av en bok, det gör läsaren till en medskapare av skribentens verk. Att bygga ett program med hundratals aktörer som själva bestämmer vad de ska göra ett annat.

wof2– Det har alltid funnits en konstnärlig frihet hos konstnärerna och arrangörerna. Visst har det också varit ramar, som att det måste finnas en organisation och gärna en europeisk vinkel, men friheten är grunden i medskapande. Det går inte att säga att “vi ska skapa tillsammans, men vi ska göra det på det här sättet”, för då faller det på en gång, förklarar Fredrik Lindegren.

wof3Tillvägagångssättet har både hyllats och kritiserats. Vid en av träffarna med den jury som beslutar om vem som vinner titeln fick medskapandet och dess företrädare skarp kritik. Umeås valda väg bedömdes inte vara framkomlig då verkshöjden på kulturen skulle bli för låg. Ingen kulturhuvudstad hade tidigare arbetat på det sättet och metoden sågs som ett osäkert kort.

– Vi visste däremot att kvaliteten skulle säkerställas. Vi hade bestämt oss och var förvissade om att vi hade gjort rätt val, berättar Fredrik Lindegren.

Vindarna vände och Umeå vann äntligen titeln
Mörka moln, men de europeiska vindarna vände. Umeå vann titeln och samma jury som kritiserade Umeås medskapande skickade följande uppmaning till den blivande kulturhuvudstaden Leeuwarden i Nederländerna: ”Panelen rekommenderar Leeuwarden 2018 att kontakta Umeå2014 angående medskapandedelen av programplaneringen, för att lära sig av Umeås erfarenhet.”

Metoden gick hem till sist med andra ord, men inte helt utan friktion. På hemmaplan har kulturhuvudstadsåret under åren debatterats flitigt i lokalpressen, kommentarsfälten och fikarummen.

– Ett kulturhuvudstadsår ska innehålla en livlig debatt, det är ett tecken på att människor är engagerade och vill vara delaktiga. Debatten kring projektet Umeå2014 har navigerat mellan allt ifrån stadsplanering och scenkonst till tillväxt.

Open source, öppen källkod, är ett uttryck lånat från datorvärlden, som gör det fritt fram för utvecklare att använda koden till ett program och på så sätt driva utvecklingen framåt. I en kulturkontext handlar det om vem som råder över rätten till det vi kallar kultur. Vem får använda begreppet och vem får det inte? I Umeås ansökan om att bli kulturhuvudstad var open source-tanken ett bärande begrepp, med medskapandet som en konkretisering.

– Öppen källkod innebär att alla som vill vara med har möjlighet att vara det. Vi kan fråga oss om det finns de som tycker sig äga kulturfrågorna mer än andra? I så fall sopas möjligheten att jobba medskapande bort.

Kommunen ska stötta men inte styra
Så vad händer med Umeå och det nordliga rummet när kulturhuvudstadstiteln vandrat vidare och medskapandet inte längre är en lika uttalad idé?

– Det är ofta tufft att vara kulturaktör, med stora ambitioner och små resurser. Men jag tror ändå att det finns bättre förutsättningar för kulturföreningar i Umeå än i många andra städer. Många föreningar i Umeå har funnits länge och det är ett tecken på att de är livskraftiga. Men det är också viktigt att det kommer nya grupper, det måste finnas utrymme och resurser för det också.

– Den kommunala strukturen ska stötta, inte styra. Jag tror att det nu i Umeå efter kulturhuvudstadsåret finns ett större utrymme för kulturstaden Umeå att bli mer profilerad och det är något jag hoppas stärker vårt kulturliv ännu mer på lång sikt.

Text: Lotta Olovsson
Bilderna: Fredrik Lindegren ”tar ner skylten” på Umeå2014-kontoret och kontorets ”wall of fame” med många av kulturhuvudstadsprojekten. Foto: Robert Rösth.

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Tillsammans skapade vi kulturhuvudstadsåret