Publicerat 28 september, 2015

Slutrapporten från EU

Nu har Europeiska kommissionens slutrapport om kulturhuvudstäderna 2014 publicerats. Den berättar om hur Umeås och Rigas ansökningar kom till, hur kulturprogrammen utformades och hur man organiserade sig för att arrangera kulturhuvudstadsåret. Rapporten tar också upp vad städerna tjänat på och lärt sig av processen.

Umeå2014 hade positiva effekter på deltagandet i det lokala kulturlivet. Många som vanligtvis inte besöker kulturevenemang passade på under 2014. Statistiska centralbyråns undersökning visar att 71% av Umeåborna besökte något kulturhuvudstadsarrangemang. Umeå2014 hjälpte också till att bredda tillgången till kultur genom att ordan arrangemang på platser utanför centrala Umeå. I projektet River Stories arrangerades 40 olika kulturevenemang längs Västerbottens älvar.

Umeå lyckades med att fånga intresset hos internationella medier och turister. En marknadsföringsturné till sju europeiska storstäder 2013 nådde 57.000 människor och många journalister. Antalet hotellbokningar i Umeå ökade med 21% från 2013 till 2014.

Umeå kommun har en strategi för att främja kulturlivet som sträcker sig till 2020 och man fortsätter att satsa dubbelt så mycket på kultur per invånare jämfört med genomsnittet i Sverige. Därför kommer en del av de kulturaktiviteter som var nya 2014 att leva vidare och några andra satsningar fortsätter på en högre nivå jämfört med innan 2014.

Läs hela rapporten på engelska här (pdf)

comments powered by Disqus
Du är här: Hem | Nyheter | Slutrapporten från EU