Sunday Oct 5 2014 20:00 - 20:30
Lecture

Joseph and Potifar's wife Zuleikha

Tales of Joseph and Potifar’s wife Zuleikha – Two key moral politic texts

Jonas Liliequist, professor, history of Science and Ideas

In Swedish: De bibliska berättelserna om Josef och Potifars hustru respektive Susanna i badet kan sägas utgöra två moralpolitiska nyckeltexter i den västerländskt kristna traditionen. Från den första kristna tiden och fram till åtminstone en bit in på 1800-talet, har Josef, patriarken Jakobs son och Susanna, profeten Daniels hustru framställts som uppbyggliga förebilder för en kristen moral. I bägge berättelserna står kyskheten i centrum men inte i betydelsen absolut avhållsamhet utan snarare som en äktenskaplig trohetsprincip. Samtidigt har berättelserna också gett tillfällen att beskriva och kommentera det förbjudna och omoraliska vilket inte minst har bidragit till motivens popularitet utanför den strikt bibliska traditionen. Hur och på vilka sätt motivet har presenterats och använts under olika tider kommer att visas med utgångspunkt från några valda exempel.

Sunday Oct 5 2014 20:00 - 20:30 Maria Church

Organizer: UGPS/Humlab
Part of a project: UGPS research in cooperation with Mariakyrkan
More information: http:/­/­www.org.umu.se/­ugps/­eng/­
Contact:
Anna Foka
anna.foka@humlab.umu.se
+46 90 786 80 04

comments powered by Disqus
You are here: Homepage | Events | Joseph and Potifar's wife Zuleikha