Sunday Sep 7 2014 19:00 - 19:30
Lecture

Virgin Mary – the crying mother

Jonas Carlquist – professor, Swedish Language Studies

In Swedish:
Under medeltiden spelade Jungfru Maria en framträdande roll i många passionsberättelser trots att hon enligt Bibeln har en ganska undanskymd roll. I föredraget kommer jag att visa på hur medeltidskyrkan använde Maria för att väcka medlidande hos de troende, både för Maria och för hennes son, och hur Maria genom dessa berättelser kommer att framställas som ett föredöme i kristenheten.

Sunday Sep 7 2014 19:00 - 19:30 Maria Church

Organizer: UGPS/Humlab
Part of a project: UGPS research in cooperation with Mariakyrkan
More information: http:/­/­www.org.umu.se/­ugps/­eng/­
Contact:
Anna Foka
anna.foka@humlab.umu.se
+46 90 786 80 04

comments powered by Disqus
You are here: Homepage | Events | Virgin Mary – the crying mother