Allmän info om Umeå

Umeå är norra Sveriges största stad, belägen vid Umeälven cirka 15 kilometer från kusten. Staden grundades 1622. Efter den stora branden som ödelade Umeå 1888 anlades bredare gator och tusentals brandskyddande björkar planterades. De är anledningen till att Umeå kallas Björkarnas stad.

Sedan etablerandet av universitetet i mitten av 1960-talet har Umeå varit en av Sveriges snabbast växande städer, med en årlig tillväxttakt på cirka 1000 nya invånare. Varje år kommer tusentals nya studenter från Sverige och resten av världen till Umeå. De bidrar till Umeås låga medelålder och till en stad som ständigt förnyar sig och växer. De senaste femtio åren har Umeås befolkning fördubblats.

Umeå är residensstad i Västerbotten och Sveriges elfte största kommun befolkningsmässigt, med 117 000 invånare. Bland de stora arbetsgivarna finns IT-företag, forskningsbaserade bioteknikindustrier och skogs- och verkstadsindustrier. Universitetssjukhuset i Umeå är det största sjukhuset norr om Uppsala och här behandlas patienter från hela norra Sverige.

De senaste decennierna har Umeå alltmer profilerat sig som ett kulturellt centrum och besöksnäringen har vuxit starkt.

Några årtal

3000 f.Kr.  Hällristningar Norrfors

1314  Umeå omnämns första gången i skrift, i en skattelängd

1622  Umeå grundades av Gustav II Adolf

1809  Slaget i Sävar, det sista kriget på svensk mark

1864  Umeå musiksällskap bildades

1888  Staden brann, nästan alla Umeåbor blev hemlösa

1896  Järnvägen kom till Umeå

1962  Umeå flygplats invigdes

1965  Umeå universitet invigdes

1968  Premiär för Umeå jazzfestival

1974  Norrlandsoperan invigdes

1992  Umeå blir Norrlands mest befolkningsrika kommun

2009  Umeå utsågs till Europas kulturhuvudstad 2014

Du är här: Startsida | Besök Umeå | Allmän info om Umeå