Medskapande

Programmet för Umeå2014 präglades av öppenhet, medskapande och dialog – och det fanns många möjligheter att delta och göra avtryck.

Kulturskjutsen var en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 014 kronor för att pröva eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret.

I Glashuset kunde föreningar och kulturaktörer visa upp och marknadsföra sin verksamhet helt utan kostnad, till exempel med musik, teater, dans, utställningar eller workshops.

Många arrangemang som ägde rum under kulturhuvudstadsåret hade stor hjälp av volontärer och ambassadörer.

Programmet hölls öppet under hela kulturhuvudstadsåret och alla projekt som knöt an till kulturhuvudstadsårets mål inbjöds att bli en del av programmet – oavsett om projektet medfinansierades av Umeå2014 eller inte.

Genom sociala medier kunde besökarna genom enkla och bra verktyg själv bidra med innehåll i form av kommentarer och bilder.

Företag och partners kunde välja att stödja specifika evenemang, projekt, teman eller någon av de åtta årstiderna. Det fanns även möjligheter att samarbeta med en kulturaktör eller genomföra kulturella satsningar inom den egna organisationen.

Du är här: Startsida | Medskapande