Kulturskjutsen

Kulturskjutsen har varit en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 014 kronor för att genomföra projekt och arrangemang under kulturhuvudstadsåret.

Inför kulturhuvudstadsåret belyste föreningar, grupper och fria aktörer behovet av att kunna testa och utveckla sin kulturhuvudstadsidé. Syftet var att kunna mobilisera och växa mot 2014.

Beslut om vilka som har fått kulturskjutsar har tagits av Umeå2014:s konstnärliga ledare. Varje månad delades fyra kulturskjutsar ut, förutom på sommaren då det var uppehåll mellan juni och juli.

Klicka här för att se vilka projekt som fick en kulturskjuts.

Kriterierna för att få en kulturskjuts

Stöds gavs till projekt- och arrangemangsidéer som kunde bli en del av programåret och som:

Genomfördes helt eller delvis i Umeå.

Arbetade utifrån ett men helst flera av kulturhuvudstadsårets mål:

  • Främja mänsklig tillväxt
  • Stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling
  • Stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner

Utgick från de kännetecken som skulle prägla ett kulturhuvudstadsprojekt:

  • Nytänkande
  • Utveckling
  • Medskapande
  • Jämställdhet
  • Tillgänglighet
  • Mångfald
  • Hållbarhet

Pengarna fick inte användas till ordinarie verksamhet och projektet skulle återrapporteras efteråt. Ansvarig för projektet var tvungen att vara 18 år eller äldre. Projekt som riktade sig till barn och ungdomar var alkohol- och drogfria enligt Umeå kommuns riktlinjer. Projekten redovisades efteråt, antingen genom text och bild, text och ljud eller text och film. En tydlig ekonomisk redovisning krävdes också. Ett projekt/en idé kunde bara få en kulturskjuts en gång. En kulturskjuts innebar inte några garantier för fortsatt ekonomiskt stöd eller att bli en programpunkt i det officiella kulturhuvudstadsprogrammet.

Du är här: Startsida | Medskapande | Kulturskjutsen