Lördag 15 nov 2014 12:00 - 12:30
Performance

4 kvinnor, 100 statister, 36 m² handarbete

OTALT gestaltar jämställdhetsstatestik i en performance under MR-dagarna i Umeå.

100 personer är etthundra procentenheter. På ett handarbetat lapptäcke med lika många rutor, gestaltas och levandegörs jämställdhetsstatistik på 36 m² med hjälp av kroppar av olika kön. De rör sig i en koreografi som instrueras av 4 kvinnor med var sin megafon ute i det offentliga rummet. Från var sitt hörn om lapptäcket, agerar de som dirigenter och ropar ut statistik om den orättvisa fördelning som finns mellan könen. Statistik som uppmuntrar publik och deltagare att reflektera över vad ojämställdhet innebär, likaså att känna statistiken fysiskt i sin egen kropp.

Performanceverket ”4 kvinnor, 100 statister, 36 m² handarbete” iscensattes första gången under Internationella kvinnodagen 2014 som en påminnelse att arbetet med jämställdhet är blott påbörjat.

OTALT är en feministisk performancegrupp från Arvika som består av medlemmarna Helene Karlsson, Emma Karlsson, Anna Ehnsiö och Sara Falkstad. De är ”fyra skapande människor med fyra olika konstnärliga ingångar. Från teater till text och bild.” Deras konstnärliga praktik är varken teater eller bildkonst i ordens traditionella bemärkelser, utan en experimentell samverkan mellan konstarterna.

Är du intresserad av att medverka och vara en av 100 statister? Mer information och anmälan

Lördag 15 nov 2014 12:00 - 12:30 Rådhustorget

Arrangör: OTALT, MR-dagarna och Demokratiakademin i samarbete med Konstfrämjandet Västerbotten
Mer info: https:/­/­www.facebook.com/­events/­571159339695943/­
Kontakt
Helene Karlsson / OTALT
070-6315008
otalt.arvika@gmail.com

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | 4 kvinnor, 100 statister, 36 m² handarbete