Lördag 8 nov 2014 11:00 - 17:00

Arkivens dag

Om arkiv som källa till kreativt skapande

Kreatörer inom olika konstnärliga fält berättar och delar med sig av sitt skapande.

12–12.45 Teater och arkiv | Emil Nilsson-Mäki

Emil Nilsson-Mäki är verksam vid Skuggteatern i Umeå där han jobbar som konstnärlig ledare och regissör.

Från arkiven till scenen Skuggteatern har under senare år satt upp föreställningar baserade på historiska skeenden. 2012 gjorde Skuggteatern en föreställning om Umedalens mentalsjukhus och 2013 sattes en föreställning om Ålidhem upp. Under förarbetet till föreställningarna har Emil ägnat mycket tid i diverse arkiv. I sitt föredrag berättar han om skapandet av teaterföreställningar utifrån arkivresearch och visar även exempel ur några av Skuggteaterns föreställningar.


13.15–14 Konst och arkiv | Ida Rödén

Ida Rödén bor och verkar i Stockholm. Hon tog sin kandidatexamen i fri konst vid Umeå Konsthögskola 2009 och sin magister vid California College of the Arts i San Francisco 2011.

Variationer av verkligheten Vad innebär en vittnesskildring? Hur berättas en historia och hur ska tankar kring sanningsbegrepp vägas in i allt som presenteras? Dessa är centrala idéer i Ida Rödéns konstnärskap där historiska dokument, nedskrivna samhällsskildringar och bevarade objekt alla blir ytterst tänjbara. I installationer, manipulerade fotografier och text söker hon skapa ögonblick av förvirring; den smygande känslan av att komma närmare en sanning som hela tiden verkar undflyende.


14.30–15.15 Musik och arkiv | Daniel Pettersson och Maria Jonsson

Daniel Pettersson och Maria Jonsson är båda spelmän med sina rötter i norra Västerbotten. De har spelat tillsammans under flera år och fördjupat sig i traditionsmusiken från länet.

Kadrilj — låtar ur västerbottniska spelmansböcker Daniel och Maria har studerat tre handskrivna notböcker från 1800-talet som tillhört spelmän som levde och var verksamma i Västerbotten. I böckerna finns nedtecknat den musik som var populär vid den här tiden, till största delen kadriljer, polonäser och menuetter. Daniel och Maria kommer att berätta om deras arbete med notböckerna och spela exempel ur materialet.

 

På plats hela dagen:

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå

Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

Landstingsarkivet i Västerbottens län

Stadsarkivet Umeå kommun

Västerbottens museums arkiv

Fotoarkivet vid Västerbottens museum

Lördag 8 nov 2014 11:00 - 17:00 Västerbottens museum

Arrangör: Västerbottens museum
Kontakt
Ingrid Sjödin
arkivarie
090-16 39 33
ingrid.sjodin@vbm.se

Besöksinformation för Västerbottens museum

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Arkivens dag